Den hellige Jakob (25. juli)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jul25)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Jakob

Apostel

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Matt 4,18.21

Da Jesus vandret langs Galilea-sjøen,
fikk han se Jakob, sønn av Sebedeus,
og Johannes, hans bror, i ferd med å bøte garn,
og han kalte dem til seg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du lot den salige Jakob være den første apostel som gav sitt liv for Evangeliet. La hans vitnesbyrd styrke din Kirke og hans forbønn bli den til vern. Ved vår Herre …

Lesning

2 Kor 4,7–15
Hvor vi så ferdes, får vårt legeme del i Jesu egen død

Brødre, vi har denne skatt i leirkar, så det skal være klart at denne overveldende kraft er fra Gud, ikke fra oss selv. Så om vi er hardt trengt fra alle kanter, knekket er vi ikke; tvilrådige kan vi være, men ikke uten utvei; forfulgt, men dog aldri latt i stikken; slått til jorden, men aldri slått ut! Hvor vi så ferdes, får vårt legeme del i Jesu egen død – slik at det gjennom dette legeme også må bli åpenbart at han lever. Tross alt er vi ennå i live, men gang på gang blir vi gitt døden i vold, for Jesu skyld, så Jesu liv kan vise sin kraft i vår dødelige kropp. På denne måten gjør døden sin gjerning i oss, mens livet får utfolde seg i dere.

Men også vi har denne troens ånd, som det står skrevet om: «Jeg trodde, og derfor talte jeg –»; for på samme måte er det med oss: Også vi taler, fordi vi tror – fordi vi vet, at han som oppvakte vår Herre Jesus, med Jesus også skal oppvekke oss og la både dere og oss finne en plass hos ham. Alt dette skjer nemlig for deres skyld, slik at nåden som strømmer så rikt, kan rekke stadig fler, og takksigelsen stadig sterkere lyde – alt til Guds ære.

Responsoriesalme

Sal 126 (125),1–2ab. 2cd–3. 4–5. 6

Omkved: De som sår med tårer, skal høste med frydesang.

Da Herren førte Sions fanger hjem,
var vi som drømmende.
Vår munn var full av latter,
vår tunge sang av fryd.

Da het det blant folkene:
«Store ting har Herren gjort for dem.»
Ja, Herren har gjort store ting mot oss,
og vi ble fulle av glede.

Herre, la våre fanger strømme tilbake
som bekker over et uttørret land.
De som sår med tårer,
skal høste med frydesang.

Gråtende går de avsted
for å så sin sæd.
Jublende vender de hjem
og bærer fulle nek.

Halleluja

Jf. Joh 15,16

Halleluja. Jeg har valgt dere og satt dere til å gå ut
og bære frukt,
og frukt som varer, sier Herren. Halleluja.

Evangelium

Matt 20,20–28
Mitt beger skal dere få drikke

På den tid kom mor til Sebedeus-sønnene hen til Jesus sammen med sine sønner, og falt på kne for ham for å be ham om noe.

Han spurte henne: «Hva er det du ønsker?»

Og hun sier: «Si at mine sønner skal få sitte ved din side i ditt rike – den ene til høyre for deg, og den annen til venstre!»

Jesus svarte: «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beger jeg skal drikke?»

De svarer: «Det kan vi.»

Da sier han til dem: «Mitt beger skal dere nok få drikke. Men hvem som skal sitte ved min høyre og min venstre side, det er det ikke min sak å avgjøre: Det vil bli slik som min Far har bestemt.»

De ti andre, som hørte dette, ble meget oppbragt på de to brødrene.

Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet hvordan folkenes ledere rår som herrer over dem, og hvorledes stormennene lar andre få føle sin makt. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil regnes for stor blant dere, han skal være alles tjener, og den som vil være den første, han skal være alles slave. Slik er nemlig Menneskesønnen kommet: Ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv som løsepenge for de mange.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Apostelen Jakob som måtte lære ydmykhet av Jesus, fikk sammen med Peter og Johannes være Herren nærmere enn noen andre. La oss be for alle som feirer eller minnes den hellige apostel Jakob:

L: For alle som nå søker til valfartsstedet
Santiago de Compostela i Spania,
om et liv i apostolisk etterfølgelse.

L: For dem som har stor makt,
at de må være alles tjenere.

L: For dem som rammes av forfølgelse og martyrium,
om hjelp på forbønn av Jakob,
som Herodes lot henrette med sverd.

L: Om at vi som fiskeren Jakob, sønn av Sebedeus,
straks må følge Jesus når han kaller på oss.

Herre Gud, himmelske Far,
du som utvalgte, formet og helliget Jakob til apostel,
lær oss på hans forbønn ydmykhet og Kristus-nærhet.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, rens oss i din Sønns lidelses dåp til vår frelse. La vårt offer på denne fest for den hellige Jakob finne nåde hos deg, du som lot ham være den første blant apostlene til å drikke av lidelsens kalk med din Sønn, Jesus Kristus, som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Kommunionsvers

Jf. Matt 20,22–23

De drakk av Herrens kalk og ble Guds venner.

Slutningsbønn

Herre, kom oss alltid til hjelp på forbønn av den salige apostel Jakob, ham som vi i glede har feiret ved å motta dine hellige mysterier. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse