Den hellige Joakim og Den hellige Anna (26. juli)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jul26)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: De hellige Joakim og Anna

Den salige Jomfru Marias foreldre

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sir 44,1.25

La oss prise Joakim og Anna.
Ved deres slekt har Herren velsignet alle folkeslag.

Kirkebønn

Herre, våre fedres Gud, du viste Joakim og Anna den store heder å gi dem Maria, Jesu mor, til datter. Forunn oss på deres forbønn den frelse du har lovet ditt folk. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Kirken har lenge æret den hellige Joakim og den hellige Anna som Jomfru Marias foreldre, slik det heter i skrifter like fra det annet århundre. La oss be for alle foreldre og besteforeldre:

L: Om at de selv ved et fromt liv
må oppdra sine barn og barnebarn til hellighet
og lydighet overfor Guds kall og tjeneroppdrag.

L: At våre myndigheter må føre en politikk
som fremmer foreldrenes vilje og evne
til å være tro mot sitt guddommelige oppdrag.

L: For foreldre som står alene i oppdrageransvaret,
og for foreldre som ikke får kontakt med egne barn.

L: At foreldrene og besteforeldre på dette sted
må være til støtte og hjelp for sine medkristne
og oppleve det samme i menigheten vår.

Herre Gud, himmelske Far,
du som utvalgte Jomfru Maria til å føde Frelseren,
gi at alle foreldre likesom Joakim og Anna
må forberede sine barn til å følge din kallelse.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot disse gaver fra oss, dine tjenere, og gi oss del i den velsignelse du lovet Abraham og hans ætt. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Jf. Sal 24 (23),5

De mottok velsignelse fra Herren,
og barmhjertighet fra Gud, sin Frelser.

Slutningsbønn

Gud, allmektige Far, etter din vilje ble din enbårne Sønn født som menneske, forat vi mennesker ved et underfullt mysterium skulle gjenfødes av deg. Helliggjør oss, dine barn, som du har mettet med brød fra ditt bord. Ved Kristus, vår Herre.