Den hellige Peter Krysologos (30. juli)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jul30)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Peter Krysologos

Biskop og kirkelærer

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper, eller Fellesmesser for kirkelærere.

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du gjorde den salige biskop Peter Krysologos til en benådet forkynner av ditt evige Ord som ble menneske. Hjelp oss på hans forbønn å fordype oss i din frelses mysterier og trofast vitne om dem i all vår gjerning. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Den hellige biskop og metropolitt Peter av Ravenna fremstod i Vestkirken på 400-tallet som predikanten med tilnavnet «Krysologos», han med ord av gull eller som taler gull. La oss be for alle som taler Guds ord:

L: For biskoper og andre som forkynner,
at de må tale slik at Guds ord
finner gjenklang hos tilhørerne.

L: For samfunnets ledere,
at de må høre og forstå det forkynte ord.

L: For alle som lider på grunn av splittelser
– i samfunnet og i Kirken,
mellom øst og vest.

L: For dem som skal forkynne Guds ord i vår menighet.

Hellige Gud, himmelske Far,
du som i Jesus Kristus sendte ditt Ord til verden,
gi oss å ta imot ham og leve i ham.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.