Kristus - vårt lys (prefasjon)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Juleprefasjon I)
Hopp til navigeringHopp til søk
35 [31]. Denne prefasjon brukes i julens og juleoktavens messer. I juleoktaven brukes den også i messer som ellers har egen prefasjon, unntatt i de messer som har egen prefasjon for de guddommelige mysterier eller personer. Den brukes dessuten på ferialdager i juletiden.
Juleprefasjon I
Kristus – vårt lys

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
For da Ordet ble kjød,
strålte et nytt lys av din herlighet frem for våre øyne,
for ved å erkjenne Gud på synlig vis,
drages vi av ham inn i kjærligheten til det usynlige.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer, og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.
I vigiliemessen og midnattsmessen for Herrens fødsel sies: denne velsignede natt …; deretter i hele juleoktaven: denne velsignede dag …