Inkarnasjonen fornyer alt (prefasjon)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Juleprefasjon II)
Hopp til navigeringHopp til søk
36 [32]. Denne prefasjon brukes i julens og juleoktavens messer. I juleoktaven brukes den også i messer som ellers har egen prefasjon, unntatt i de messer som har egen prefasjon for de guddommelige mysterier eller personer. Den brukes dessuten på ferialdager i juletiden.
Juleprefasjon II
Inkarnasjonen fornyer alt

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
Han som er usynlig i sitt vesen,
åpenbarer seg i julens mysterium synlig for våre øyne.
Han som er født før tidenes morgen, trådte inn i tiden
for å oppreise i sin person alt det falne,
gjenopprette alle ting i deres renhet
og kalle det fortapte menneske tilbake til himlenes rike.
Med alle engler priser vi deg på denne høytid,
idet vi med jubel istemmer:

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.
I vigiliemessen og midnattsmessen for Herrens fødsel sies: denne velsignede natt …; deretter i hele juleoktaven: denne velsignede dag …