Samfunn med Gud gjennom Ordets Inkarnasjon (prefasjon)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Juleprefasjon III)
Hopp til navigeringHopp til søk
37 [33]. Denne prefasjon brukes i julens og juleoktavens messer. I juleoktaven brukes den også i messer som ellers har egen prefasjon, unntatt i de messer som har egen prefasjon for de guddommelige mysterier eller personer. Den brukes dessuten på ferialdager i juletiden.
Juleprefasjon III
Samfunn med Gud gjennom inkarnasjonen

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
Ved ham fullbyrdes i dag den underfulle utveksling
mellom Gud og menneske,
for når ditt Ord ikler seg vår skrøpelige natur,
opphøyes ikke bare det dødelige menneske til evig ære,
men ved et underfullt fellesskap oppnår vi evig liv.
Derfor priser vi deg med englers kor,
idet vi med glede bekjenner:

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.
I vigiliemessen og midnattsmessen for Herrens fødsel sies: denne velsignede natt …; deretter i hele juleoktaven: denne velsignede dag …