Den hellige Bonifatius (5. juni)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jun05)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Bonifatius

Biskop og martyr

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en martyr, eller Fellesmesser for Kirkens hyrder: For misjonærer

Kirkebønn

Herre, la den hellige martyr Bonifatius være vår talsmann hos deg, så vi trofast bevarer og modig bekjenner den tro han forkynte med sin munn og beseglet med sitt blod. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den engelske benediktinermunk og abbed Winfried som ofret seg for misjonens sak blant friserne og i 719 oppnådde pavelig sendelse under navnet Bonifatius, fikk som Tysklands apostel uvurderlig betydning for troens utbredelse, Kirkens organisasjon og kristendommens grunnfestelse i hele Vesten. La oss be for troens fremtid hos oss:

L: For dem med det fremste kirkelige lederansvar,
om troskap, iver og kraft i tjenesten.

L: For statsmakten i de forskjellige land,
at den må akseptere sitt kall i Guds plan.

L: For alle kristne i Tyskland og andre land
som opplever lidelse under tjenesten for Gud.

L: For Bonifatiuswerk i Tyskland
som har ytt store bidrag også for Kirkens sak i vårt land.

Allmektige, evige Gud,
du som ved den hellige Bonifatius fremmet ditt rike hos oss,
bevar oss i troen og gi oss å søke deg i ett og alt.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.