Den hellige Norbert (6. juni)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jun06)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Norbert

Biskop

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper, eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner.

Kirkebønn

Gud, i den salige biskop Norbert gav du din Kirke en tjener fylt av bønnens ånd og iver for sjelenes frelse. Gi på hans forbønn at hyrder etter ditt hjerte må føre ditt folk til frelsens kilder. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den hellige Norbert – stifteren av premonstratenserordenen og en av 1100-tallets store forkjempere for den gregorianske kirkereform – gjorde den radikale fattigdom til sitt ideal og virket i mange år som omvandrende predikant. La oss be om nåde til å sette dyrkelsen av Gud foran alt annet:

L: For paven og Kirkens biskoper,
at de av Norbert må lære noe om prioritering,
han som først avviste biskoppelig hoff og oppdrag der,
og som til slutt ble erkebiskop av Magdeburg.

L: Om statsledere som setter Gud over alt annet,
lik Norbert – han som også ble erkekansler.

L: Om at de store og mektige i Kirke og samfunn
må ydmyke seg og bli små blant de små og fattige.

L: At vi må høre Guds kall til å forkynne hans ord.

Allmektige, evige Gud,
du som lar oss høre ditt ord om omvendelse,
gi oss å ta imot alt som kommer fra deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.