Den hellige Efrem (9. juni)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jun09)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Efrem

Diakon og kirkelærer

Messens tekster

Fellesmesser for kirkelærere.

Kirkebønn

Herre, fylt av Den Hellige Ånd priste den salige diakon Efrem dine mysterier med jubel og lovsang. Fyll også våre hjerter med din Ånd, og gi oss styrke til å tjene deg alene. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! I dag minnes vi den hellige diakon og kirkelærer syreren Efrem som levde på 300-tallet. La oss be Gud bruke oss likesom han brukte Efrem til å bygge opp sitt Rike:

L: For dem som forkynner Guds ord,
at de må gjøre det slik at Ordet får gjenklang.

L: Om at tilværelsen må omsluttes av sang,
Gud til ære og menneskene til glede.

L: For dem som har det vondt i Kirken,
at de må oppleve en diakonal Kirke
som sammenbinder barmhjertighet og forkynnelse.

L: For vår innsikt i Den hellige skrift,
at den må gi oss kunnskap og visdom,
og kjennskap til Guds handling i historien for oss.

Herre Gud, himmelske Far,
du som gav den hellige Efrem nåde
til å tale og skrive, dikte og synge
slik at ditt Rike ble fremmet,
bruk også oss i din tjeneste.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.