Den hellige Kyrillos av Alexandria (27. juni)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jun27)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Kyrillos av Alexandria

Biskop og kirkelærer

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper, eller Fellesmesser for kirkelærere.

Kirkebønn

Allmektige Gud, ved din nåde forsvarte den salige biskop Kyrillos Jomfru Marias verdighet som Guds mor. La oss som deler hans tro, bli frelst ved Kristus, din Sønn, som ble menneske for oss, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi minnes den hellige biskop Kyrillos av Alexandria som forsvarte den katolske tro på hvem Kristus er og hvem Maria er. La oss be:

L: Om at det synlige kirkefellesskap
må være et troens fellesskap,
i sann bekjennelse til Kristus,
han som ble født av den salige Jomfru Maria.

L: At enhver med jordisk makt og posisjon
må sette sin lit til Sønnen,
han som er av samme vesen som Faderen.

L: At de syke må finne trøst hos Jomfru Maria,
Guds mor, hun som fødte Den evige i tiden.

L: At alle mulige andre aktiviteter
ikke må ta bort vår interesse for hvem Kristus er.

Himmelske Far,
du lot forståelsen av troens mysterium formuleres
gjennom den hellige biskop Kyrillos av Alexandria.
Bevar oss i troens fellesskap med de kristne
i Egypt og i hele den øvrige verden.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.