Den hellige Athanasius (2. mai)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Mai02)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Athanasius

Biskop og kirkelærer

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper; eller Fellesmesser for kirkelærere

Messens tekster

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du gjorde den salige biskop Athanasius til en urokkelig forsvarer av troen på din Sønns guddom. Hjelp oss å holde fast ved det han lærte, og la oss under hans vern vokse i din kunnskap og kjærlighet. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Den hellige Athanasius som hadde deltatt som diakon sammen med sin biskop på konsilet i Nikea i 325, kjempet for troen på Jesus Kristus som sann Gud. La oss be:

L: For biskopene når de samles til konsil og andre møter,
at de i Åndens kraft må forsvare den overleverte tro.
La oss påkalle Guds og Marias Sønn.

L: For statsmyndighetene,
at de må respektere Kirkens og biskopenes frihet.
La oss påkalle ham som er sann Gud.

L: For dem som lider fordi de hevder sannheten,
la oss påkalle ham som også er sant menneske.

L: For vår tro og bekjennelse til Kristus,
la oss påkalle Guds evige Sønn som ble menneske.

Allmektige Gud, himmelske Far,
den hellige biskop Athanasius forsvarte den sanne tro.
Gi oss alltid utholdenhet i troen og lydighet mot deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til de gaver vi bærer frem for deg til minne om den hellige Athanasius. La oss holde fast ved den rene tro han bekjente, så vårt vitnesbyrd om din sannhet blir oss til frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, med den salige Athanasius bekjenner vi at din enbårne Sønn er sann Gud. Han styrke og verne oss gjennom dette sakrament, han som lever og råder fra evighet til evighet.