Vår Frue av Fátima (13. mai)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Mai13)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Vår Frue av Fatima

Messens tekster

Kirkebønn

Gud, du gjorde din Sønns mor også til vår mor. Gi oss å holde ved i bot og bønn for verdens frelse og slik dag for dag mer og mer fremme Kristi rike. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den 13. mai 1917 og deretter en rekke ganger viste Jomfru Maria seg i nærheten av Fatima for barna Frans Marto, Hyacinta Marto og Lucia dos Santos. La oss be:

L: For Kirkens forkynnelse av farer og håp
i denne verden som er full av ondskap og lidelse.

L: For makthavere som fører krig og undertrykker troen,
at de må omvende seg og ære Jomfru Maria og Sønnen Jesus.

L: For dem som lider som følge av ondskap og elendighet,
at de ikke må miste motet, men glede seg ved Vår Frues forbønn.

L: At vi må lytte oppmerksomt når Gud taler til oss
og forstå hvilket budskap han vil bringe oss.

Himmelske Far,
du som ofte virker gjennom de minste iblant oss,
gi oss å høre og ta til oss ditt budskap til oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.