Den hellige Hallvard (15. mai)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Mai15)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Hallvard

Martyr
Oslos vernehelgen

Selv om dyrkelsen av den hellige Hallvard ikke er offisielt bekreftet av Den apostoliske stol, gjengis nedenfor den gamle tekst fra middelalderens helgenfest til ære for ham.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vi ber at minnet om din martyr, den hellige Hallvard, alltid må glede våre hjerter. La oss som minnes hans fortjenester, ved hans hjelp få vokse i all god gjerning. Ved vår Herre …

Lesning, responsoriesalme, halleluja og Evangelium nedenfor – som stammer fra eller bygger på dagens gamle messe – er valgfritt når den hellige Hallvard feires med minnedag.

Lesning

Jak 1,2–12
Lykkelig den mann som står fast i prøvelsene!

Om dere er utsatt for alle slags prøvelser, kjære brødre, så regn det for bare glede, i bevisstheten om at frukten av en prøvet tro er standhaftighet. Bare må standhaftigheten få komme til full utfoldelse, så dere kan bli fullendte og hele mennesker, som ikke står tilbake i noe.

Dersom noen av dere mangler visdom, må han be til Gud, så skal den bli ham gitt. For Gud gir, uten forbehold og uten bebreidelser. Men han må be i tro, uten å vakle; for den som vakler ligner havsbølgen, som kastes hit og dit med vinden. Den mann må aldri vente å få noe av Herren, splittet som han er og ustadig i all sin ferd.

Den bror som lever i små kår, skal være stolt av å være hevet så høyt, men den rike stolt av sin ringhet. For som blomsten i gresset skal han forgå: Solen stod opp, fulgt av den hete vind; gresset sviddes, blomsten visnet, og all dens skjønnhet svant bort. På samme måte skal den rike visne midt i sitt strev.

Lykkelig den mann som står fast i prøvelsene! For når han har stått sin prøve, skal han motta livets seierskrans, som Gud har lovet alle som elsker ham.

Responsoriesalme

Sal 21 (20),2–3. 4–5. 6–7

Omkved: Halleluja, halleluja.

Herre, Kongen fryder seg over din styrke,
din frelse fyller ham med jublende glede.
Du har oppfylt hans hjertes ønske
og ikke avslått hans leppers bønn.

For du kom ham i møte med velsignelse og lykke,
du har satt en krone av gull på hans hode.
Han ba deg om liv og du gav ham det,
en rekke av dager uten ende.

Stor er hans herlighet blitt ved din hjelp,
med glans og prakt har du omgitt ham.
Du har satt ham til velsignelse for alle tider.
Du fyller ham med glede for ditt åsyn.

Halleluja

1 Kor 5,7

Halleluja. Vårt påskelam, Kristus,
er ofret. Halleluja.

Evangelium

Matt 10,37–42
Den som har satt livet til for min skyld, han skal finne det igjen

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Den som velger far eller mor fremfor meg, er meg ikke verd. Den som velger sønn eller datter fremfor meg, er meg ikke verd. Og den som ikke vil ta sitt kors og slutte opp bak meg, er meg ikke verd. Den som har berget sitt liv, skal miste det, mens den som har satt livet til for min skyld, han skal finne det igjen.

Den som tar imot dere, tar imot meg; og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. Den som tar imot en profet, fordi han er profet, skal selv få en profets lønn; og den som tar imot en rettferdig mann, fordi han er rettferdig, skal selv få en rettferdig manns lønn.

Og den som gir, om så bare et glass kaldt vann, til en av disse små, fordi han hører til mitt følge, – det lover jeg dere, at han skal ikke gå glipp av sin lønn.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede brødre og søstre! Vi feirer i dag festen for Oslos vernehelgen, den hellige martyr Hallvard. La oss be om kristen trofasthet og offervilje:

L: Om at minnet om den hellige Hallvard
må prege de kristnes kamp for rettferd i vår tid.

L: For Oslos politikere og ledere i samfunnslivet,
at de må gjennomtrenges av evangeliske holdninger
i deres ansvar for å skape et trygt og godt samfunn.

L: For dem som lider fordi de blir forfulgt,
at de i Kirken og blant de kristne selv
må finne solidaritet, beskyttelse og trygghet.

L: For Oslo katolske bispedømme (vårt bispedømme),
for dets (vår) biskop N.,
og for alle andre med ansvar og myndighet,
om kjærlighet, visdom og styrke.

Barmhjertige Gud,
du som gjennom den hellige Hallvard
har gitt oss et forbilde på ekte nestekjærlighet,
gi oss på hans forbønn å vise den samme holdning.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, du som i nåde så til den hellige martyr Hallvards offergjerning, la deg forsone av de gaver vi bærer frem for deg på hans minnedag. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Herre, lytt til den salige martyr Hallvards forbønn, og vern oss ved kraften i det sakrament vi har mottatt. Ved Kristus, vår Herre.