Den hellige Bernardin av Siena (20. mai)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Mai20)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Bernardin av Siena

Prest

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For misjonærer, eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner.

Kirkebønn

Evige Gud, du gav den salige prest Bernardin en dyp kjærlighet til Jesu hellige navn. Lytt til hans forbønn for oss, og tenn i oss din kjærlighets ild. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Den hellige Bernardin var i sin tid en av Italias største vekkelsespredikanter samtidig som han også arbeidet sterkt for fred og forsoning – så vel på det kirkelige som på det verdslige område. La oss be Gud også virke blant oss i dag:

L: Om at det blant oss må bli oppreist gode forkynnere
som kan nå frem til folkemassene med budskapet
om tro på Kristus og omvendelse.

L: For dem som forkynner forsoning med Gud,
at de også må bidra til forsoning mellom menneskene.

L: For alle som opplever at Gud er langt borte,
at de i møte med Guds mor Maria,
og Josef, hennes ekteviede, må finne Jesus Kristus.

L: For evangelieforkynnelsen på dette sted,
at den fremfor alt må preges av sannhet og kjærlighet.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du som vil at alle mennesker skal bli frelst,
gi at vi i Jesu navn – din Sønns navn –
må finne kraft, håp og frelse.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.