Den hellige pave Paul VI (29. mai)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Mai29)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige pave Paul VI

Pave

Innført i Kirkens generalkalender av pave Frans i 2019

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For paver eller for biskoper

Kirkebønn

Gud, du ga den salige pave Paul, en iherdig apostel for din Sønns Evangelium, i oppdrag å styre din Kirke. Vi ber deg: Gi at vi som er blitt opplyst av hans veiledning, må få arbeide sammen med deg om å utbre kjærlighetens ånd i verden. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kor 9,16–19.22–23
Ve meg om jeg ikke forkynner Evangeliet!

Brødre, det at jeg forkynner Evangeliet, det er ikke noe å være stolt av, det er jeg nødt og tvunget til; ve meg om jeg ikke forkynner!

Jo, om det var av egen drift jeg gjorde det, da skulle jeg ha en lønn, men har jeg intet valg, da er det bare en oppgave som er blitt meg betrodd. Hva er da min lønn? Den at jeg kan forkynne Evangeliet uten vederlag, og gi avkall på den rett Evangeliet gir meg!

For ubundet av alle har jeg gjort meg til alles slave, for å vinne så mange fler. Blant de svake har jeg selv vært en svak, for å vinne dem; jeg har vært alt for alle, for i hvert fall å frelse noen. Og alt dette gjør jeg for Evangeliet, for å få del i hva det lover.

Responsoriesalme

Sal 96 (95),1–2a. 2b–3. 7–8a. 9–10a og c

Omkved: Forkynn hans under for alle folk.

Syng en ny sang for Herren,
syng for Herren, all jorden.
Syng for Herren, pris hans navn.

Forkynn hans frelse fra dag til dag.
Forkynn for hedninger hans ære,
hans under for alle folk.

Folkeslag og slekter,
gi Herren ære og pris.
Gi Herren den ære vi skylder hans navn,
kom til hans forgård med gaver.

Tilbe Herren i hellig skrud,
bev for hans åsyn, all jorden.
Si til folkene: «Herren er konge.»
Han dømmer folkene med rettferd.

Evangelievers

Mark 1,17

Halleluja. Kom og følg meg, sier Herren, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Halleluja.

Evangelium

Matt 16,13–19
Du er Peter – Klippen –, og deg vil jeg gi nøklene til himlenes rike

På den tid kom Jesus frem til bygdene i nærheten av Caesarea Philippi. Der spurte han sine disipler: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?»

De svarte: «Noen sier Johannes Døperen, noen Elija, andre Jeremia eller en av profetene.»

«Men dere,» spurte han da, «hvem sier dere at jeg er?»

Da tok Simon Peter ordet, og svarte: «Du er Messias, Sønn av den levende Gud.»

Og Jesus svarte ham: «Salig er du, Simon Bar-Jona! Dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min Far i himlene. Og jeg sier deg, at du er Peter – Klippen – og på denne klippe vil jeg bygge min Kirke. Og den skal dødsrikets porter aldri få i sin vold. Deg vil jeg gi nøklene til himlenes rike; det du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og det du løser på jorden, skal være løst i himlene.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Den 29. mai 1920 ble Giovanni Battista Montini ordinert til prest, han som vi kjenner som den hellige pave Paul VI. Det falt i pave Pauls lodd å føre Det annet vatikankonsil til ende og iverksette konsilets beslutninger. La oss be:

L: For paven og biskopene i deres store oppdrag
å lede Kirke og gjennomføre på en god måte
de reformer som tidens gang krever.

L: Om en god, åpen og fruktbar dialog
mellom Kirkens budbærere og samfunnets talspersoner.

L: Om at vi kristne som lider under splittelse og strid,
må forstå og ta hverandres oppdagelser og anliggender på alvor.

L: Om enhet i hele Den katolske kirke,
og spesielt for paven i hans oppdrag å forene de troende –
i troskap mot det overleverte budskap fra Gud.

Himmelske Far, gode Gud,
du som i en utfordrende tid gav oss den hellige Paul som pave,
se på hans forbønn i nåde til alle som i dag
er gitt viktige lederoppdrag i Kirken og i verden.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.