Den hellige Fransiska av Roma (9. mars)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Mar09)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Fransiska av Roma

Ordenssøster

Messens tekster

Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner

Kirkebønn

Herre, vår Gud, i den salige Fransiska har du gitt oss et forbilde på fromhet i ekteskap og klosterliv. Hjelp oss å tjene deg trofast, og under alle livets forhold ha vårt blikk festet på deg. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Den hellige Fransiska som stammet fra en romersk adelsfamilie, stiftet et ordensfellesskap for velgjørenhet og ble som enke selv leder av fellesskapet. La oss be Herren miskunne seg over oss, så vi kan få følge henne på troens vei:

L: Om at alle kristne må fylles med botens ånd,
og gjennom boten føres til nestekjærlighet.

L: At omsorg for de trengende
må prege ekteskap og familie, samfunn og Kirke.

L: At de lidende og trengende
alltid må ha gode hjelpere.

L: At vi i vårt fromhetsliv
må oppleve troens mystiske enhet med Kristus.

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
du som har skapt mennesker og engler,
gi at vi må erfare all din omsorg for oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.