Den hellige Patrick (17. mars)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Mar17)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Patrick

Biskop

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For misjonærer; eller Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du utvalgte den salige biskop Patrick til å forkynne din herlighet for Irlands folk. Hjelp oss på hans forbønn å vitne for menneskene om dine underverk. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! I dag minnes vi Irlands apostel, den hellige biskop Patrick som fikk forkynne Evangeliet for øybefolkningen alt på 400-tallet. La oss be:

L: For Kirken på hele den irske øy i dag,
at den må lede folket til stadig dypere
troskap og lydighet mot Kristus.

L: For dem som utøver statsmakt blant irene,
om visdom og forstand til å skape en god fremtid.

L: For alle som lider som følge av fremmedherredømme
eller av religiøs og sosial undertrykkelse.

L: Om at vi – likesom den hellige Patrick –
må vise iver for å forkynne Evangeliet,
selv der hvor vi har lidt ondt.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du som gjorde den syndige og ulærde Patrick
til et stort redskap for ditt rike,
hør våre bønner på hans forbønn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.