Den hellige Kyrillos av Jerusalem (18. mars)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Mar18)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Kyrillos av Jerusalem

Biskop og kirkelærer

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper, eller Fellesmesser for kirkelærere.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, ved den salige biskop Kyrillos gav du din Kirke dypere innsikt i frelsens mysterium. Gi at hans forbønn styrker vår tro på din Sønn som Gud og menneske, så vi får eie liv i overflod. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Vi minnes i dag den hellige biskop Kyrillos av Jerusalem som gjennom sin mystagogiske katekese har skildret for oss katekumenenes skjønne vei inn i Kirken. La oss vende oss til Kristus, ham som vi blir ett med i sakramentene:

L: For alle som skal motta dåpen den kommende påske,
at de med hele seg må oppleve hva de får del i.

L: For kristne som arbeider i denne verden,
at de må bidra til verdens helliggjørelse.

L: For katekumener som rammes av bloddåp
før de når frem til vanndåpen.

L: For vår innsikt i de hellige mysterier.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du gav den hellige biskop Kyrillos innsikt i mysteriene
som springer ut av Jesu død og oppstandelse.
Hør våre bønner.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.