Den hellige Turibio av Mogrovejo (23. mars)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Mar23)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Turibio av Mogrovejo

Biskop

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper.

Kirkebønn

Evige Gud, du gav din Kirke ny vekst ved den salige biskop Turibios apostelgjerning og sannhetsiver. La det folk som er viet til deg, vokse og styrkes i tro og hellighet. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! I 1579 ble den hellige Turibio – inkvisitor i Granada – utnevnt til erkebiskop av Lima i Peru, og dro året etter dit, hvorfra han til tross for motstand fikk bety mye for Kirkens utvikling i hele Latin-Amerika. La oss be:

L: For våre trossøsken i Latin-Amerika,
om troskap mot Kristus og hans Kirke.

L: For dem som utøver offentlig myndighet over andre mennesker,
at de må bøye seg for de moralske lover
og godta Kirken som en fri og korrigerende institusjon.

L: For alle i Latin-Amerika som lider
på grunn av synd og forbrytelse i nåtid og fortid.

L: For de latinamerikanske katolikker hos oss,
om at de må bidra til Kirkens fornyelse og vekst.

Himmelske Far,
du som ved din Kirke sendte evangeliet til Latin-Amerika,
vi som i dag minnes den hellige biskop Turibio, ber deg,
hør våre bønner og vis fortsatt miskunn mot oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.