Den hellige Martin av Porres (3. november)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Nov03)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Martin av Porres

Ordensbror

Messens tekster

Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner.

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du førte den salige Martin på ydmykhetens vei til himmelens herlighet. Hjelp oss å etterligne hans liv her på jorden, og la oss opphøyes med ham i himmelen. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den peruanske mulatt Martin av Porres har vist oss den kristne sammenheng mellom ydmykhet og fromhet, bot og nestekjærlighet. La oss be:

L: For alle som forkynner Guds ord,
at lærdom og kjærlighet alltid må gå hånd i hånd.

L: For dem som driver sykepleie,
at fagkunnskap må forenes med nestekjærlighet.

L: For mennesker som opplever byrder og vanskeligheter
fra møtet mellom ulike kulturer, raser og nasjoner.

L: Om at all vår gjerning må preges av sann kristen bot.

Barmhjertige Gud,
du som gjennom den hellige Martin
velsignet ditt folk i Peru,
se også i nåde til oss
– uten hensyn til bakgrunn, stand eller stilling.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.