Den hellige Karl Borromeus (4. november)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Nov04)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Karl Borromeus

Biskop

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper.

Kirkebønn

Herre, bevar i ditt folk den ånd du skjenket den salige biskop Karl Borromeus. Forny din Kirke i din Sønns bilde, så den kan åpenbare hans ansikt for verden, han som lever og råder …

Lesning

Rom 12, 3-13
Vi har forskjellige nådegaver i samsvar med nåden vi har fått

Så sier jeg også til hver enkelt av dere, brødre, i kraft av den nåde som er meg gitt: Sikt ikke høyere enn målet krever; for Gud har gitt hver enkelt hans mål av tro, - så bruk det til innsikt! For akkurat som vi har ett legeme, men flere lemmer, som ikke alle har den samme oppgave, slik utgjør vi til sammen ett legeme i Kristus, hvor hvert enkelt lem er avhengig av de andre. Og våre nådegaver er forskjellige, i samsvar med den nåde vi har fått. Så må da den som har profetiens nådegave, bruke den i samsvar med troen; den som har praktiske oppgaver, ivareta sin tjeneste, den som underviser, passe sin undervisning, den som har veiledning å gi, skjøtte sin gjerning. Den som gir, må gjøre det uten baktanker, den som fører forsetet, ta sin oppgave alvorlig, den som øver barmhjertighetsgjerninger, gjøre det glad til sinns. Vis en oppriktig kjærlighet, ha avsky for det onde og hold fast ved det gode. Vær hverandre inderlig hengivne som sanne brødre, og akt de andre mer enn dere selv. Slapp aldri av i iveren, men vær brennende i ånden, i Herrens tjeneste. Vær glade i håpet, utholdende i trengsel, stadig vedholdende i bønnen. Vær hjelpsomme mot de trosfeller som trenger det, og legg vinn på å vise gjestfrihet.

Responsoriesalme

Sal 89, 2-5. 21-22. 25. 27.

Omkved: Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid.

Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid, forkynne din trofasthet fra slekt til slekt. Jeg sier: din miskunn bygges opp til evig tid, i himmelen grunnfester du din troskap.

«Med min utvalgte sluttet jeg en pakt, svor David, min tjener, en ed. Jeg har grunnfestet din ætt til evig tid. Jeg bygger den en trone fra slekt til slekt.»

Jeg har funnet David, min tjener, jeg har salvet ham med hellig olje. For ham skal min hånd være fast, og min arm skal gjøre ham sterk.

Min trofasthet og min miskunn skal følge ham, i mitt navn skal han finne sin styrke. Han skal si: Du er min far, min Gud, min frelses klippe.

Evangelievers

Joh 10, 14

Halleluja. Jeg er den gode hyrde, sier Herren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Halleluja.

Evangelium

Joh 10, 11-16
Den gode hyrde setter sin liv inn for fårene

På den tid sa Jesus: «Jeg er den gode hyrde. En god hyrde setter sitt liv inn for fårene. En leiekar derimot, en som ikke er noen riktig hyrde og som ikke selv eier fårene, - ser han ulven komme, forlater han fårene og flykter. For han er en leiekar bare, og har ikke hjerte for fårene. Men jeg er den gode hyrde, og jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, - slik som Faderen kjenner meg, og jeg Faderen; og jeg setter livet inn for mine får.

Jeg har også andre får, som ikke hører til samme kve; også dem må jeg lede, og de skal lyde min røst, så det blir én hjord og én hyrde.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! All ytre fornyelse i Kirken forutsetter også en indre fornyelse. La oss be om å få være sanne redskaper for fornyelsen av Guds Kirke:

L: For biskopene i hele verden,
om dyp omsorg for sjelenes frelse
– forent med ekte innsats for fornyelse av Kirken.

L: Om at sjelesorg, skriftemål (og skriftestolen
– den som Karl Borromeus oppfant og foreskrev i 1576 –)
stadig må tjene til åndelig og timelig fornyelse.

L: Om omsorg for alle lidende.

L: For St. Carolus Borromeus-søstrene,
og for andre som vil følge i hans fotspor.

Himmelske Far,
du som ved den hellige biskop Karl Borromeus
fornyet din Kirke i Milano,
se på hans forbønn også i nåde til oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot de gaver vi legger på ditt alter på denne minnedag for den salige Karl Borromeus, som du gjorde til en omsorgsfull hyrde og et forbilde på kristent liv. Vi ber deg: Gi oss ved dette offer å vokse i all god gjerning. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Herre, la disse hellige sakramenter gi oss den åndens styrke som gjorde den salige Karl Borromeus trofast i din tjeneste og fylt av kjærlighet til sin neste. Ved Kristus, vår Herre.