Den hellige Leo den store (10. november)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Nov10)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Leo den store

Pave og kirkelærer

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For paver eller for biskoper; eller Fellesmesser for kirkelærere

Kirkebønn

Allmektige Gud, den Kirke du har bygget på Peter, Klippen, skal dødsrikets porter aldri få i sin vold. Gi på forbønn av den salige pave Leo at Kirken må stå fast i din sannhet og leve i varig fred. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Ved middelalderens begynnelse brukte den unge pave Leo sin stilling til å bekjempe villfarelser, og han styrket paveverdigheten for slik å tjene Kirken som helhet. La oss be:

L: For pave Frans og hans medarbeidere,
at de må styrke oss i den sanne kristne tro.

L: Om at statene og Kirken må hjelpe hverandre
og gjensidig respektere hverandres egenart.

L: At kristne som opplever press,
må motta støtte fra Peters stol.

L: Om et godt forhold mellom Kirken hos oss
og Kirken i Roma og dens biskop.

Himmelske Fader,
du som har satt biskopen av Roma
til å bære arven fra apostelen Peter videre,
gi oss å se en god forbundsfelle og støtte i paven.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, opplys din Kirke og led den på dine veier ved dette hellige offer. Styr din hjord og våk over dens hyrder, så de lever til ditt navns ære. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Herre, du har næret din Kirke med dette hellige måltid. Skjenk den din fred og styr den med nådig hånd, så den vinner større frihet og bevarer troen i hele dens fylde. Ved Kristus, vår Herre.