Den hellige Martin av Tours (11. november)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Nov11)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Martin av Tours

Biskop

Messens tekster

Inngangsvers

1 Sam 2,35

Jeg vil innsette en trofast prest;
etter mitt hjerte og min vilje skal han handle,
sier Herren.

Kirkebønn

Allmektige Gud, den salige biskop Martin lovpriste deg med sitt liv og sin død. Forny din nåde i våre hjerter, så hverken død eller liv får skille oss fra din kjærlighet. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Den hellige Martin var en romersk soldat som først ble kristen, siden munk og så biskop, og som gjorde inntrykk ved sin nestekjærlighet, sin forkynnelse og sin askese. La oss be:

L: Om at askesen må stå i apostolatets tjeneste,
og apostolatet må fremme sann askese.

L: At soldatene likesom den hellige Martin
må gi seg til tjeneste for Gud og hans rike
som er det ytterste og viktigste kall.

L: At vi i møte med de ringeste av Jesu brødre
må huske på den hellige Martin som skjenket
sin soldatkappe til en fattig tigger ved byporten i Amiens.

L: For vår biskop N. og for klosterfolkene hos oss.

Barmhjertige Gud,
i den hellige Martin gav du din hjord en god hyrde.
Fyll oss på hans forbønn med din kjærlighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, velsign disse gaver som vi i glede frembærer til minne om den hellige Martin. La dette offer styre vårt liv i onde og gode dager. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Matt 25,40

Sannelig sier jeg dere:
Alt hva dere har gjort mot selv den ringeste av mine brødre,
det har dere gjort mot meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har styrket oss med enhetens sakrament. Hjelp oss å leve som den salige Martin i fullkommen lydighet mot din vilje, så vi med ham finner vår glede i å høre deg til. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse