Den hellige Albert den store (15. november)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Nov15)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Albert den store

Biskop og kirkelærer

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper, eller Fellesmesser for kirkelærere.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, all visdoms kilde, du gav den salige biskop Albert den gave å forene sin tids kunnskap med troen på deg. Hjelp oss lik ham å vokse i viten og innsikt og derved nå dypere inn i ditt ord og styrkes i vår kjærlighet til deg. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! På 1200-tallet ytet dominikaneren Albert den store et viktig bidrag til å forene blant annet Aristoteles' filosofi med den kristne teologi. La oss be for alle som arbeider i sannhetens tjeneste:

L: For kristne filosofer og teologer,
at de også i vår tid må makte å bruke de kilder
Gud gir oss til dypere innsikt i sannheten.

L: For dem utenfor de kristne trosretninger
som arbeider med sannhet og virkelighetsforståelse.

L: For alle som lider på grunn av løgn og uvitenhet.

L: For vårt arbeid med å kjenne Gud og hans vilje
og med å formidle kunnskapen til andre.

Herre Gud, himmelske Far,
du som utrustet den hellige biskop Albert
til å tjene som lærer for Kirken,
vi ber deg føre oss nærmere deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.