Den hellige Kolumban (23. november)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Nov23.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Kolumban

Abbed

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For misjonærer, eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, i den salige abbed Kolumban forenet du i din godhet arbeide i Evangeliets tjeneste og hengivenghet til kosterlivet. Lær oss på hans forbønn å søke deg over alle ting og med iver arbeide for å utbre din Kirke. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Gjennom den hellige abbed Kolumban og de andre keltiske botsforkynnere har Kirken lært noe om botens vei til Gud. La oss be om nåde til å gå den vei som fører til ham:

L: For forkynnere, skriftefedre og andre sjelesørgere,
at de må ta menneskenes synd på alvor
og føre den enkelte på botens vei tilbake til Gud.

L: Om at også det verdslige arbeid må bli helliget
ved en ydmyk botsånd og troens tillit.

L: At de lidelser vi bærer
også må bli til bot for våre synder.

L: For våre medkristne i Irland og Frankrike,
i Sveits og Nord-Italia.

Himmelske Far,
gjennom klostrene skjenker du oss forkynnere av Evangeliet.
Gi på forbønn av den hellige abbed Kolumban
at omvendelse og hengivenhet til deg
også i dag må gjennomtrenge menneskene.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.