Den hellige Terese av Jesusbarnet (1. oktober)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Okt01)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Terese av Jesusbarnet

Jomfru og kirkelærer

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. 5 Mos 32,10–12

Herren vernet og lærte henne;
han voktet henne som sin øyensten.
Som en ørn bredte han ut sine vinger,
tok henne og bar henne på sine skuldre.
Herren alene var hennes fører.

Kirkebønn

Gud, vår Far, du som åpner ditt rike for de små og ydmyke, hjelp oss tillitsfullt å følge den salige Teresas «lille vei». Før oss på hennes forbønn frem til din evige herlighet.
Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den hellige Teresa av Jesusbarnet som 15 år gammel begynte sitt Karmel-novisiat og ni år senere døde, har vist oss den «lille vei» mot Gud. La oss be om miskunn til å følge den:

L: For alle som søker langs en klostervei,
om ydmykhet og kjærlighet på veien til Gud.

L: For dem som har ansvar i samfunnet,
at de må se den totalt selvoppofrende kjærlighet.

L: For barn som rammes av sykdom og nød,
om hjelp til å gripe troen enda fastere enn før.

L: At vi må vise lyttende og lærende respekt
i møte med de minste barn iblant oss.

Himmelske Far,
du som lot den hellige Teresa nå
deg langs den lille, men smertefulle vei,
hør våre bønner og led oss på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

I den salige Teresa er det din herlighet vi priser, Herre. Du som tok imot hennes liv som et offer for deg, se i nåde også til vår ringe tjeneste. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Matt 18,3

Herren sier: Uten at dere vender om og blir som barn,
kommer dere ikke inn i himlenes rike.

Slutningsbønn

Herre, la de sakramenter vi har mottatt, tenne i oss den mektige kjærlighet som drev den salige Teresa til å vie seg til deg og bønnfalle om din miskunn for alle mennesker. Ved Kristus, vår Herre.