Den hellige Johannes Leonardi (9. oktober)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Okt09.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Johannes Leonardi

Prest

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For misjonærer, eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For dem som øvet barmhjertighetsgjerninger.

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du som er alle gavers giver, du gjorde den salige prest Johannes Leonardi til forkynner av Evangeliet for folkeslagene. La den sanne tro på hans forbønn vinne fremgang alltid og overalt. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den hellige prest Johannes Leonardi anstrengte seg for systematisk å finne ut hva som trengtes for Kirkens fornyelse. La oss be om fornyelse også i vår tid:

L: For alle i Kirken
som står for oppdragelse og undervisning.

L: For våre statsmyndigheter,
at de på rett og rimelig vis må anerkjenne og støtte
Kirkens egen oppdragelses- og skolevirksomhet.

L: For alle som lider
på grunn av analfabetisme eller fattigdom.

L: For våre egne sjelesørgere,
at de må være voksne for sitt oppdrag.

Barmhjertige Gud,
du kaller mennesker til å tjene deg.
Hør oss på forbønn av den hellige Johannes Leonardi,
og hjelp oss å være trofast mot Evangeliet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.