Den hellige pave Johannes XXIII (11. oktober)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Okt11)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige pave Johannes XXIII

Pave

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For paver eller for biskoper

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Gode brødre og søstre i Kristus! Den 11. oktober 1962 trådte Annet Vatikankonsil sammen, det store økumeniske konsil som den hellige pave Johannes XXIII overraskende hadde innkalt til og som fornyet Kirken. La oss be:

L: For alle Kirkens biskoper,
at de i forening med paven og med hverandre
og sammen med alle de troende
må fortsette fornyelsesarbeidet i Kirken.

L: At Kirken må lykkes i å komme i tale med verden
på en måte som kan bidra til rettferdighet og fred
og til at Kristi lys blir tent for nye folkeslag.

L: For dem som lider som følge av ufrihet og krig
og av manglende respekt for menneskeverdet.

L: Om et godt og tjenlig liturgisk liv
og om gode samarbeidsstrukturer i Kirken her hos oss.

Gode Gud,
du som gjennom den hellige pave Johannes XXIII
tente håp og glede i Kirken og i verden
og åpnet for nødvendig fornyelse,
hør våre bønner for Kirken og verden i våre dager.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.