Den hellige Callistus I (14. oktober)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Okt14)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Callistus I

Pave og martyr

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en martyr, eller Fellesmesser for Kirkens hyrder: For paver eller for biskoper.

Kirkebønn

Herre, i glede minnes vi den salige Callistus, pave og martyr, og ber om din hjelp ved hans fortjenester og forbønn. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! For den som er tro mot Kristus, kan prisen være høy. La oss bønnfalle ham om troskap lik den som paven og martyren, den hellige Callistus viste:

L: For vår pave Frans,
at han må vise troskap mot sannheten
og barmhjertighet mot de botferdige.

L: Om et godt forhold mellom alle mennesker,
uansett stand eller klassetilhørighet.

L: For dem som lider på grunn av forfølgelse,
om utholdenhet og seierens krans.

L: For alle som besøker den hellige Callistus' grav,
at de må få del i helligheten som Gud gav ham.

Himmelske Far,
du som kaller og utruster til tjeneste i din Kirke,
gi oss på forbønn av den hellige Callistus,
å verge og bevare dine gode gaver til oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.