Den hellige Teresa av Jesus (15. oktober)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Okt15)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Teresa av Jesus

Jomfru og kirkelærer

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 42 (41),2–3

Som hjorten lengter etter rinnende bekker,
slik lengter min sjel etter deg, Gud.
Min sjel tørster etter den levende Gud.

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, ved din Ånd vakte du den salige Teresa og gav henne til Kirken som lærer og forbilde. La hennes lære om veien til fullkommenhet nære vårt liv og tenne i oss lengsel etter den sanne hellighet. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Veien mot Gud er ofte vanskelig både å finne og å gå. La oss be om å bli ledet til ham gjennom Jesus Kristus:

L: For karmelittene og for alle andre,
at vi med den hellige Teresa av Jesus som lærer
må komme nærmere vår Skaper og vårt Mål.

L: For alle som har makt og oppgaver i samfunnet,
at de må regne det som intet mot å eie Jesus.

L: For dem som tynges under viktige og uviktige gjøremål,
at de må finne stadig større trøst i Jesu utfrielse alene.

L: For oss som her søker Gud,
at han må bli alt i oss.

Himmelske Far,
du som gav oss den hellige Teresa til lærer,
gi oss å få øse av hennes lærdom.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, du som tok imot den salige Teresas hengivenhet og tjeneste, se i nåde til de gaver vi bringer deg. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Sal 89 (88),2

Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid,
fra slekt til slekt vil jeg forkynne din troskap.

Slutningsbønn

Herre, vår Gud, du har mettet ditt troende folk med brød fra himmelen. Gi at vi, lik den salige Teresa, finner vår glede i å prise dine nådegjerninger til evig tid. Ved Kristus, vår Herre.