Den hellige Johannes av Capestrano (23. oktober)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Okt23)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Johannes av Capestrano

Prest

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For misjonærer, eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner.

Kirkebønn

Trofaste Gud, for å trøste ditt folk i trengsler oppreiste du den salige Johannes. Vi ber deg: Gi oss trygghet under ditt vern, og bevar din Kirke i evig fred. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Fransiskanerobservanten og vandrepredikanten Johannes av Capestrano reddet i 1456 Beograd fra tyrkisk erobring og er katolsk feltpresttjenestes vernehelgen. La oss be:

L: For militærordinariusene overalt i verden,
for feltprestene og for deres lege medarbeidere.

L: Om frihet fra krig,
om fred og rettferdighet
og om et moralsk og menneskeverdig livsgrunnlag.

L: For alle som må lide
så lenge vi ikke lykkes i å løse alle problemer
uten våpenproduksjon og våpenbruk,
at de lidende må beholde troen på en barmhjertig Gud.

L: For dem fra dette sted som nå gjør militærtjeneste,
at de i møte med feltpresttjenesten
må komme nærmere Gud.

Allmektige, evige Gud,
du som sendte den hellige Johannes ut med ditt ord,
gi oss i ett og alt å finne trøst og håp hos Kristus.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.