2. uke i påsketiden, lørdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P2.6)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

1 Pet 2, 9

Dere som er Guds eget folk, forkynn hans storhet som har kalt
dere fra mørket inn i sitt overveldende lys. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du har gjenløst oss og gjort oss til dine barn. Se til oss som du elsker med en fars kjærlighet, og gi alle som tror på Kristus, den sanne frihet og det evige liv i eie.
Ved ham, vår Herre…

Lesning

Apg 6,1–7

I de dager økte tallet på disipler stadig. På denne tid begynte imidlertid de gresktalende å klage over at deres egne enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen, til fordel for de jødisktalende. Da sammenkalte de tolv hele disippelflokken og sa: «Det ville ikke være rett av oss å forsømme forkynnelsen av Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Nei, brødre: Velg heller ut syv mann, folk med godt rykte, åndsfylte og forstandige, så skal vi sette dem til dette vervet. Selv skal vi derimot fortsatt stå for bønnen og forkynnelsen av ordet.» Dette forslaget syntes hele forsamlingen vel om, og så valgte de Stefanos, en mann fylt av tro og av hellig Ånd, og videre Filip, Prokhoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaos, en proselytt fra Antiokia. Disse førte de frem for apostlene, som under bønn la hendene på dem.

Guds ord vant stadig fremgang. Tallet på disipler i Jerusalem vokste kraftig; også en hel mengde av prestene gav seg inn under troen.

Responsoriesalme

Sal 33 (32)

Omkved: Herre, la din miskunn hvile over oss, for vi setter vår lit til deg.

Rettferdige juble i Herren;
oppriktige av hjerte synge hans pris.
Syng en ny sang for Herren,
spill for ham med frydesang.

For Herrens ord er sannhet,
han er trofast i all sin gjerning.
Han elsker rett og rettferd,
jorden er full av Herrens miskunn.

Herrens øye hviler over dem som frykter ham,
som bier på hans miskunn.
For å fri deres sjel fra døden,
holde dem i live på nødens dag.

Evangelievers

Halleluja. Kristus er oppstanden. Han som skapte alt og viste menneskene miskunn. Halleluja.

Evangelium

Joh 6,16–21

Da det ble aften, gikk disiplene ned til stranden, steg ombord i en båt og satte kursen for Kafarnaum. Mørket var falt på, og Jesus hadde ennå ikke sluttet seg til dem. Det blåste en kraftig vind, og sjøen gikk høyt. Da de hadde rodd en halv mils vei, fikk de se Jesus komme vandrende på sjøen og nærme seg båten. Angsten grep dem; men han sa: «Det er meg. Vær ikke redde.» De ville ta ham opp i båten, men i samme øyeblikk var den ved land der de skulle legge til.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi er kalt til å leve i troens og kjærlighetens brorskap. La oss be Gud hjelpe oss til det:

L: For alle som utfører karitativt arbeid i Kirken,
at de må fremme opplevelsen av at troens fellesskap
er et fellesskap i kjærlighet.

L: At Kirken og statsmaktene
gjensidig må støtte og utfordre hverandre
til å skape et tryggere og bedre menneskelig samfunn.

L: For dem som lider som følge av diskriminering
på grunn av språk, rase, kultur eller religion,
at problemene må bli løst i rettferdighet og kjærlighet.

L: For oss når vi føler angst og usikkerhet,
at vi finner trøst og hjelp i Jesus Kristus
og i det kristne fellesskap

Gode Gud, himmelske Far,
du som har gitt din Kirke diakoner og andre tjenere,
vi ber deg hjelpe oss til å tjene hverandre på rett vis.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Herre, helliggjør disse gaver. Ta imot vårt åndelige offer, og gjør oss selv til en evig gave for deg.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 17, 24

Far, jeg vil at der hvor jeg er, skal også de som du har gitt meg, være hos meg, så de kan se den herlighet som du har gitt meg. Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt dine hellige gaver og ber deg ydmykt: La det måltid som din Sønn bød oss feire til minne om seg, bli vekst for vår kjærlighet.
Ved ham, Kristus, vår Herre.

Musikkforslag