3. uke i påsketiden, tirsdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P3.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Åp 19, 5; 12, 10

Pris vår Gud, både små og store, alle som frykter ham,
for frelsen og kraften står fast, og hans Salvedes makt. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du åpner himmelrikets port for dem som er gjenfødt av vann og Den Hellige Ånd. Hjelp oss, dine tjenere, å vokse i den nåde du har gitt oss, så vi, renset for all synd, kan arve de goder du har lovet.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 7,51–59

I de dager sa Stefanos til folket og de eldste: «Å, stivnakkede folk, hedninger av hjerte, hedninger av sinn! Alltid står dere den hellige Ånd imot! Som deres fedre, så dere selv. Er der en eneste profet som deres fedre ikke har forfulgt? De som forutsa den Rettferdiges komme, dem drepte de; og ham selv har nå dere forrådt og myrdet. En gang mottok dere Loven av englers hender, men holdt den har dere ikke!» Denne tale gjorde dem så ute av seg selv at de til sist skar tenner av raseri mot Stefanos. Men han så opp mot himmelen, og fylt av den hellige Ånd skuet han Guds herlighet og Jesus som stod ved Guds høyre; og han sa: «Nå ser jeg himlene åpne, og Menneskesønnen stå ved Guds høyre!» Da skrek de alle høyt, og holdt seg for ørene; så stormet de inn på ham alle som én, og drev ham foran seg ut av byen, hvor de gav seg til å stene ham. Vidnene la fra seg kappene sine ved føttene til en ung mann som het Saulos. Så stenet de Stefanos; men Stefanos bad: «Herre Jesus, motta min ånd!» Men Saulos var av dem som bifalt dette mordet.

Responsoriesalme

Sal 30(31)

Omkved: I dine hender Herre, overgir jeg min ånd.

Vær meg et vern, en klippe,
en festning til frelse.
Du er min festning og mitt vern
for ditt navns skyld, fører og leder du meg,

I dine hender overgir jeg min ånd.
Du har løskjøpt meg Herre, sannhetens Gud.
Jeg setter min lit til Herren,
gleder og fryder meg over din miskunn.

La ditt ansikt lyse over din tjener
og frels meg i din miskunn.
Du skjuler dem i ditt åsyns ly
mot menneskers svik og list.

Evangelievers

Halleluja. Det er jeg som er livets brød, sier Herren. Den som slutter seg til meg skal aldri sulte mer. Halleluja.

Evangelium

Joh 6,30–35

På den tid sa folket til Jesus: «Hva for et jærtegn har du å vise oss, så vi kan se det og tro deg? Hva for et verk vil du selv utføre? Våre fedre fikk manna å spise i ørkenen, som det heter i Skriften: 'Brød fra himmelen gav han dem å spise.'»

Da sa Jesus til dem: «Sann mitt ord! Brød fra himmelen, det fikk dere ikke av Moses; men nå gir min Far dere det virkelige himmelbrød; for Guds brød, det er han som stiger ned fra himmelen og gir verden liv.» De sa til ham: «Så gi oss bestandig av det brødet, herre.»

Jesus svarte: «Det er jeg som er livets brød. Den som slutter seg til meg skal aldri sulte mer, den som tror på meg, skal aldri noensinne lide tørst.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Mettet av det virkelige himmelbrød forkynte den hellige Stefanos sannheten like inn i sin egen jordiske død og himmelske fødsel. La oss be om den samme nåde:

L: Om at Kirken må gjøre flittig bruk av den åndelige føde
og bli preget stadig mer av Guds egen hellighet.

L: For dem som har ansvaret
for å mette mennesker med jordisk brød,
om trofasthet og hellighet i tjenesten.

L: For alle som lider
fordi de mangler jordisk eller himmelsk føde,
om næring fra Gud til sjel og legeme.

L: For oss om nåde og kraft
til å forkynne sannheten og være trofaste,
også når prisen vi må betale blir høy.

Himmelske Far,
du som sendte din Sønn, livets brød,
gi oss å slutte oss til ham i tro og kjærlighet,
og ved livets slutt la oss gå inn i din himmel.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot disse offergaver som din jublende Kirke bringer deg. Du som har skjenket oss så stor en glede, gi at den må fullendes i den evige salighet.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Rom 6, 8

Er vi døde med Kristus, så er det vår tro
at vi også skal leve med Kristus. Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, se med godhet til ditt folk. Du har fornyet oss ved dine evige mysterier. La oss nå frem til kjødets oppstandelse i uforgjengelighet og herlighet.
Ved Kristus, vår Herre.