4. uke i påsketiden, fredag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P4.5)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Åp 5, 9-10

Du har løskjøpt oss, Herre, med ditt blod ut av alle stammer og tungemål, alle folk og raser, og gjort oss til et kongelig folk og prester for vår Gud. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du som er opphav til vår frihet og frelse, hør vår bønn: La dem du har løskjøpt med din Sønns blod, alltid leve nær deg og evig få fryde seg i deg.
Ved ham, vår Herre…

Lesning

Apg 13,26–33

I de dager talte Paulus i synagogen i Antiokia og sa: «Brødre, - både dere av Abrahams ætt og dere gudfryktige, - det er dere dette budskap om frelsen gjelder: For uten at de var klar over det, oppfylte Jerusalems innbyggere og deres ledere de profetord som blir lest i synagogen sabbat efter sabbat: Noe grunnlag for å dømme ham fant de ikke; allikevel dømte de ham til døden og bad Pilatus om å la ham henrette. Og da alt det som var skrevet om ham, var gått i oppfyllelse, tok de ham ned av pelen og la ham i en grav. Men Gud oppvakte ham fra de døde, og i mange dager efterpå viste han seg for dem som var kommet sammen med ham fra Galilea og opp til Jerusalem, og som siden er blitt hans vidner overfor folket. Dette er da det glade budskap vi har å bringe dere: At det løftet Gud gav våre fedre, det har han latt gå i oppfyllelse for oss, deres barn, ved å oppreise Jesus - slik det heter i den annen salme: 'Du er min sønn, jeg har født deg idag.'»

Responsoriesalme

Sal 2

Omkved: Du er min Sønn, jeg har født deg idag.

For jeg har innsatt min konge
på Sion, mitt hellige fjell!
Jeg kunngjør Herrens budskap:
Herren sa til meg: «Du er min sønn. Jeg har født deg idag.

Be meg, og jeg vil gi deg hedningefolkene til arv
og den vide jord i eie.
Med jernstav skal du knuse dem,
slå dem i stykker som pottemakerens kar.»

Og nu dere konger, vær kloke,
lær lydighet så dere unngår Herrens vrede,
lovpris ham med age.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Herren. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Halleluja.

Evangelium

Joh 14,1–6

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «La ikke angst og uro ta motet fra dere. Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange boliger. Var det ikke så, hadde jeg sagt dere det. Jeg går jo dit for å gjøre plass i stand for dere. Og når jeg er gått hen og har gjort alt i stand, kommer jeg tilbake og tar dere med meg, for at også dere skal være der hvor jeg er. Og dit jeg går, kjenner dere veien.»

Thomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan skal vi da vite veien?»

Jesus svarer: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Jesus er veien, sannheten og livet. La oss be at han ved troen fører oss til Faderen:

L: For Kirkens møte med jødene
og andre som tror på én gud,
at den med lyttende hjerte og i kjærlighet
må bringe sitt vitnesbyrd om Kristus som Gud reiste opp.

L: For dem som har makt til å dømme til døden,
om at de må bruke sine muligheter til å spare liv,
og sine krefter i kampen for rett og barmhjertighet.

L: For dem som tviler
på om det er noen plass for dem hos Gud Faderen.

L: For oss på dette sted,
at vi må få til å vise hverandre veien til Gud,
la oss påkalle ham som er veien, sannheten og livet.

Himmelske Far,
gjennom din Sønn har du åpnet en vei for oss til deg.
Vi ber deg at også vi må komme til deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta nådig imot ditt folks offergaver. Hold oss i ditt vern, så vi ikke mister det du har gitt oss, men når frem til det evige livs gave.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Rom 4, 25

Kristus, vår Herre, ble overgitt for våre synders skyld
og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, vern med din godhet det folk du har frelst, og la dem du har gjenløst ved din Sønns lidelse, glede seg ved hans oppstandelse, han som lever og råder fra evighet til evighet.