4. uke i påsketiden, lørdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P4.6)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

1 Pet 2, 9

Dere som er Guds eget folk, forkynn hans storhet som har kalt
dere fra mørket inn i sitt overveldende lys. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, la påskens sakrament fullbyrdes i oss
som du har gitt nytt liv i den hellige dåp.
Hjelp oss å bære rik frukt, og før oss inn til den evige glede.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 13,44–52

På den tid strømmet nesten hele byen sammen på sabbaten for å høre Guds ord. Men ved synet av hele denne mengden ble jødene forbitret og sjalu og svarte med hånsord på alt hva Paulus sa. Da erklærte Paulus og Barnabas, klart og uten omsvøp: «Det var vår plikt først å forkynne Guds ord for dere. Men siden dere viser det fra dere og ikke anser dere selv verdige til det evige liv - vel, så vender vi oss til hedningene! For det er den befaling vi har fått fra Herren:

'Jeg har satt deg til et lys for hedningene, og du skal være dem til frelse, like til jordens grenser.'

Disse ordene vakte glede blant hedningene, og de gav seg til å prise Herrens ord. Og så mange av dem som var bestemt til det evige liv, kom til troen. Slik bredte Herrens ord seg over hele egnen. Jødene sørget imidlertid for at det oppstod en fiendtlig stemning blant de fornemme damer som hørte til de gudfryktige, og hos byens fremste menn; og slik lyktes det dem å få i stand en forfølgelse av Paulus og Barnabas, og få dem utvist fra byens område. De ristet da byens støv av sine føtter og begav seg til Ikonion. Disiplene selv var fulle av glede og av den hellige Ånd.»

Responsoriesalme

Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4

Omkved: Herren har kunngjort sin frelse for folkenes åsyn.

Syng en ny sang for Herren,
underfulle ting har han gjort.
Han har seiret ved sin høyre hånd,
ved sin hellige arm.

Herren har kunngjort sin frelse,
åpenbaret sin rettferd for folkenes åsyn.
Han kom sin miskunn i hu,
sin trofasthet mot Israels hus.

Den vide jord har skuet
frelsen fra vår Gud.
Rop av glede for Herren all jorden,
bryt ut i jubel og lovsang.

Evangelievers

Halleluja. Dersom dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler og skal lære sannheten å kjenne, sier Herren. Halleluja.

Evangelium

Joh 14,7–14

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Kjenner dere meg, skal dere også lære å kjenne min Far. Dere kjenner ham jo alt, og har sett ham.» Filip sier: «Herre, la oss få se Faderen, så er det nok for oss!» Jesus svarer: «Så lenge har jeg vært hos dere, Filip, og enda kjenner du meg ikke? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du si: 'La oss få se Faderen?' Tror du da ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? Det jeg sier dere, er ikke noe jeg har fra meg selv; det er Faderen som bor i meg, som utfører sitt verk. Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Eller, om ikke annet, tro gjerningene selv! Og sann mine ord: Den som tror på meg, skal selv få gjøre de verk jeg gjør, ja større verk enda; for jeg går til Faderen, og hva dere enn ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen må bli æret gjennom Sønnen. Ja, hver bønn bedt i mitt navn vil jeg oppfylle.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gjennom Jesus Kristus har vi fellesskap med Faderen. La oss be at dette fellesskap må føre oss til glede, selv gjennom motgang og problemer:

L: For misjonærer, evangelister og andre forkynnere,
at de må finne frem til de mennesker
som med glede vil ta imot budskapet fra Gud.

L: For myndighetene på de forskjellige steder,
at de ikke må la seg lokke
til å hindre Guds ord i å nå frem til menneskene.

L: For dem som lider fordi de ikke ser Faderen,
at de i Kristus må se ham.

L: Om trofasthet, utholdenhet og veiledning
når vi føler at Evangeliet vi forsøker å forkynne,
vekker motstand og hån, heller enn glede.

Himmelske Far,
du som har åpenbart deg gjennom Sønnen,
gi oss å tro på deg,
og før du oss på dine veier.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Herre, helliggjør disse gaver. Ta imot vårt åndelige offer, og gjør oss selv til en evig gave for deg.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 17, 24

Far, jeg vil at der hvor jeg er, skal også de som du har gitt meg, være hos meg, så de kan se den herlighet som du har gitt meg. Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt dine hellige gaver og ber deg ydmykt: La det måltid som din Sønn bød oss feire til minne om seg, bli vekst for vår kjærlighet.
Ved ham, Kristus, vår Herre.