6. uke i påsketiden, fredag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P6.5)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Åp 5, 9-10

Du har løskjøpt oss, Herre, med ditt blod ut av alle stammer og tungemål, alle folk og raser, og gjort oss til et kongelig folk og prester for vår Gud. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du gjenskaper oss i Kristi oppstandelse til evig liv. Led oss til vår Frelser, han som sitter ved din høyre hånd, og la oss som ble gjenfødt i dåpen, ikles den evige salighet når han kommer igjen i herlighet, han som lever og råder…

På steder der Kristi himmelfart feires den følgende søndag:

Kirkebønn

Allmektige Gud, ved din Sønn lovet du å helliggjøre menneskenaturen. Vi ber deg: La dette løfte bli oppfylt ved forkynnelsen av Evangeliet, så alle dine barn oppnår den hellighet som du lovet oss ved ham som vitner om din sannhet, Jesus Kristus, din Sønn, vår Herre, som lever og råder…

Lesning

Apg 18,9–18

En natt sa Herren i et syn til Paulus: «Frykt ikke, bare tal uten å la deg stanse, for jeg er med deg, og ingen skal få lagt hånd på deg eller gjort deg noe ondt; det er mange som tilhører meg i denne by!» Han ble da værende der i halvannet år, opptatt med å undervise og forkynne Guds ord.

En gang – det var mens Gallio var prokonsul i Akaia - gikk jødene alle som én løs på Paulus og trakk ham for domstolen. «Denne mann,» sa de, «søker å overtale folk til å dyrke Gud på en måte som strider mot loven.» Paulus skulle til å tale, da Gallio svarte jødene: «Dersom det dreide seg om et lovbrudd eller en forbrytelse, da, jøder, skulle jeg ta klagen opp, som rett ville være. Men er det spørsmål om lærestridigheter, om titler og ting som hører deres egen lov til, så får dere selv ordne det; i slike saker vil ikke jeg være dommer.» Og dermed sendte han dem vekk fra domstolen. Da tok alle som var der fatt i Sosthenes, synagogeforstanderen, og slo løs på ham like foran domstolen; men Gallio brydde seg ikke det minste med det.

Paulus ble ennå noen tid i Korint; så tok han avskjed med brødrene og seilte til Syria, ifølge med Priscilla og Aquila. I Kenkreai lot han sitt hår klippe, for han hadde et løfte hvilende på seg.

Responsoriesalme

Sal 46(47)

Omkved: Herren er all jordens konge, syng for Gud med fryd.

Klapp i hendene, alle folk,
lovsyng Gud med jublende røst.
For fryktinngydende er Herren den høyeste,
en stor konge over hele jorden.

Han legger folkeslag under oss,
folkeferd under våre føtter.
Gud velger for oss en arvelodd,
Jakobs, hans elskedes glede.

Gud stiger opp under jubelrop,
Herren til hornets klang.
Syng, ja syng for vår Gud.
Syng, ja syng for vår konge.

Evangelievers

Halleluja. Kristus måtte lide og stå opp fra de døde, for så å gå inn til sin herlighet. Halleluja.

Evangelium

Joh 16,20–23a

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Så hør og sann mitt ord: Dere skal klage og gråte, mens verden gleder seg. Dere skal sørge, men deres sorg skal forvandles til glede. En fødende kvinne lider vondt, fordi hennes time er kommet; men når barnet er født, minnes hun ikke lenger sin smerte, i gleden over at et menneske er kommet til verden. Også dere sørger nok nå; men vi skal møtes igjen, og da skal gleden bli stor - en glede som ingen skal ta fra dere. På den dag skal dere ikke spørre meg om noenting mer.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Jesus visste at disiplene ville sørge når han hadde forlatt dem, og trøstet dem med at han på nytt skulle møte dem. La oss be ham trøste også oss:

L: Slik at vi, Guds folk, i møte med alle de mektige
som står Evangeliet og Guds rike imot,
kan bevare vårt kristne håp, la oss påkalle ham.

L: For de verdslige myndigheter,
at de ikke må gripe inn i Kirkens egne saker,
men skape gode forutsetninger for det religiøse liv.

L: For kvinner som lider under svangerskap og ved fødsel,
om et godt fremtidshåp å trøste seg ved,
la oss påkalle ham som ble født av en kvinne.

L: For oss som holder fast ved troen på Jesus,
at vi må fremholde det evangeliske vitnesbyrd
mens vi venter på hans gjenkomst.

Himmelske Far,
du lot din Sønn fødes av en kvinne og virke blant oss,
Gi oss å se utgang på de vanskeligheter vi møter.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta nådig imot ditt folks offergaver. Hold oss i ditt vern, så vi ikke mister det du har gitt oss, men når frem til det evige livs gave.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Rom 4, 25

Kristus, vår Herre, ble overgitt for våre synders skyld
og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, vern med din godhet det folk du har frelst, og la dem du har gjenløst ved din Sønns lidelse, glede seg ved hans oppstandelse, han som lever og råder fra evighet til evighet.