7. uke i påsketiden, tirsdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P7.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Åp 1, 17-18

Jeg er den første og den siste, den levende.
Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, la Den Hellige Ånd komme og ta bolig i våre hjerter og gjøre oss til sin herlighets tempel.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 20,17–27

I de dager sendte Paulus fra Miletos bud til Efesos efter kirkens presbytere. Og så snart han hadde dem for seg, sa han til dem: «Dere vet godt nok hvordan jeg har opptrådt blant dere i all den tid som er gått siden første dag jeg satte min fot her i provinsen: Med meget ringe tanker om egen verdighet har jeg tjent Herren, mine modige tårer har jeg grått, og mange prøvelser har jødenes anslag bragt meg. Ingenting har jeg forsømt som kunne gagne dere; både offentlig og rundt i hjemmene har jeg forkynt og undervist, og på det mest inntrengende har jeg oppfordret både jøder og hellenere til å vende om til Gud og tro på vår Herre Jesus. Og nå, bundet av Ånden reiser jeg til Jerusalem, uten å vite hva som skal hende meg der; jeg vet bare at fra by til by taler den hellige Ånd til meg og bebuder at lenker og trengsler venter meg. Men i mine øyne har livet ingen pris som er verd å nevne, om jeg bare får fullført mitt løp og fullbragt det oppdrag som jeg har fått av Herren Jesus - å være et vidne for evangeliet om Guds nåde.

Ja, her står jeg og vet at dere aldri mer skal se meg igjen - ingen av dere, som jeg har ferdes blant og forkynt Riket for. Derfor vil jeg idag høytidelig erklære, at hva dere angår, er min samvittighet ren - for ikke på noe punkt har jeg forsømt å forkynne Guds plan for dere.»

Responsoriesalme

Sal 67(68)

Omkved: Juble for Herren, all jorden.

Herre, rike gaver strødde du ut.
Ny styrke gav du ditt utpinte folk.
Din ætt fant sin bolig.
I din godhet sørget du for den fattige.

Velsignet være Herren fra dag til dag.
Han har omsorg for oss, vår frelses Gud.
Vår Gud er for oss en gud til frelse.
Herren river oss ut av dødens makt.

Evangelievers

Halleluja. Jeg vil be min Far, så skal han gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid. Halleluja.

Evangelium

Joh 17,1–11a

På den tid løftet Jesus blikket mot himmelen og sa: «Far, timen er kommet. La herligheten lyse om din sønn, for at din sønn kan kaste glans over deg: Du har gjort ham til herre over hele menneskeslekten, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og det evige liv, det er å kjenne deg, den ene, sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus. Jeg har kastet glans over deg på jorden, ved å fullføre det verk du gav meg å gjøre. Så gi meg nå, Far, den herlighet hos deg, som jeg hadde før verden var til!

Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du tok ut fra verden og gav meg. De var dine, og du har gitt dem til meg; og ditt bud har de holdt. Nå vet de at alt du har gitt meg, virkelig er fra deg. Jeg har gitt videre til dem alt hva du har sagt meg, og de har tatt imot det. Og de har erkjent for visst at jeg er kommet fra deg, de har trodd at du har utsendt meg. For dem ber jeg, - ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, fordi de er dine. Alt mitt er ditt, som ditt er mitt, og min herlighet lyser i dem. Nå er jeg ikke lenger i verden, men de er i verden; jeg er på vei til deg.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede brødre og søstre i Jesus Kristus. Sønnen er ett med Faderen, så gjennom Sønnen ser vi Faderen. La oss be ham føre oss inne i et dypere fellesskap med Gud:

L: Om at Sønnen må virke gjennom Kirken,
slik at Faderens og Sønnens herlighet
kan lyse der Kirken finnes.

L: For alle med verdslig makt,
at de må kjenne Faderen, den ene sanne Gud,
og ham han har utsendt, Jesus Kristus.

L: For dem som holder Guds bud og likevel lider,
at Jesus Kristus må fortsette å be for dem.

L: At vi likesom apostelen Paulus må kunne si
at vi ikke på noe punkt har forsømt
å forkynne Guds plan for menneskene.

Himmelske Far,
din Sønn Jesus Kristus er ikke lenger her i verden.
Hør hans bønner for oss som fremdeles er her,
slik at vi kan kjenne deg,
tro på deg og gi deg ære.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot dine troendes bønner og offergaver, så vi ved disse hellige mysterier kan gå inn til himmelens herlighet.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 14, 26

Den Hellige Ånd som Faderen sender i mitt navn,
han skal undervise dere om alt
og minne dere om alt hva jeg har sagt,
sier Herren. Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt dine hellige gaver og ber deg ydmykt:
La det måltid som din Sønn bød oss feire til minne om seg,
bli til vekst for vår kjærlighet.
Ved ham, Kristus, vår Herre.