Den aller helligste Eukaristiens frukter (prefasjon)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
61 [57]. Denne prefasjon brukes på festen for Kristi legeme og blod, dessuten i votivmesser til den hellige Eukaristi.
Prefasjon for den hellige Eukaristi II
Eukaristiens virke i oss

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
Da han åt den siste nattverd med sine apostler,
for at minnet om frelsens kors skulle leve videre til evig tid,
overgav han seg til deg som et lyteløst Lam,
et fullkomment lovoffer, deg til behag.
Ved dette underfulle måltid helliggjør du dine troende,
så menneskeslekten, som jordens krets binder sammen,
kan opplyses av én tro og forenes i én kjærlighet.
Vi går til ditt bord og mottar så stort et sakrament
at vi fylles av din nådes godhet
og omskapes etter det himmelske menneskes bilde.
Derfor synger all skapningen i himmel og på jord
en ny sang til din pris,
og med englenes skare roper vi,
idet vi alle dager istemmer: