Den salige Jomfru Marias moderverdighet (prefasjon)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
62 [58]. Denne prefasjon brukes i messer til ære for Jomfru Maria. Den respektive feiring nevnes som angitt for de enkelte messer.
Prefasjon for Jomfru Maria I
Jomfru Marias moderverdighet

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
og priser, velsigner og forkynner deg
på denne høytid (fest, minnedag) for den salige,
alltid rene Jomfru Maria.
Den Hellige Ånd overskygget henne
og hun unnfanget din enbårne Sønn,
og i ukrenket jomfrurenhet
lot hun utstrømme over verden det evige lys,
Jesus Kristus, vår Herre.
Ved ham lovpriser englene, tilber herredømmene,
skjelver maktene for din majestet.
Alle himler og himmelkrefter og de salige serafer
forherliger den i samstemmig jubel.
Byd oss å forene vår røst med dem,
idet vi ydmykt istemmer: