Kirken lovpriser Gud med Marias ord (prefasjon)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
63 [59]. Denne prefasjon brukes i messer til ære for Jomfru Maria.
Prefasjon for Jomfru Maria II
Kirken lovpriser Gud med Marias ord

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
å prise din herlighet,
som stråler frem i helgenenes skare.
Fremfor alt lovsynger vi din miskunn
når vi i takknemlighet opphøyer den salige Jomfru Marias navn.
For all jorden er full av dine store gjerninger,
og du utstrakte din rike nåde fra slekt til slekt
da du så til din tjenerinnes ringhet,
og gjennom henne skjenket du oss vår frelses opphav,
din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.
Ved ham priser englenes hærskare din majestet,
og gleder seg evig for ditt åsyn.
Vi ber deg, forén våre røster med dem,
idet vi jublende istemmer: