Fra det jordiske liv til den himmelske herlighet (prefasjon)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
81 [78]. Denne prefasjon brukes i messer for de avdøde.
Prefasjon for sjelemesser IV
Fra det jordiske liv til den himmelske herlighet

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
Ved din makt blir vi født,
ved din vilje blir vi ledet,
av jord er vi kommet,
men på ditt bud blir vi løst fra syndens lov på jorden.
Vi som ble forløst ved din Sønns død,
vekkes på ditt bud
til hans oppstandelses herlighet.
Med englers og helgeners skare
synger vi derfor din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer: