Den hellige Gregor den store (3. september)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Sep03)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Gregor den store

Pave og kirkelærer

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For paver eller for biskoper; eller Fellesmesser for kirkelærere

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du har omsorg for ditt folk og styrer det med kjærlighet. Gi på forbønn av den salige pave Gregor visdommens ånd til dem du har satt til å lede din Kirke, så din hjord kan vokse og bli til evig glede for dens hyrder. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den 3. september 590 fikk Kirken det første årtusens mest skapende og mest innflytelsesrike pave, den hellige Gregor den store. La oss be:

L: Om at den liturgiske sangarv og prekenarven fra Gregor den store
fortsatt må stå til tjeneste for troens liv i Kirken.

L: At misjonen og det monastiske liv må bli fremmet
og den kirkelige lære og disiplin må holdes ren.

L: At de fattige og syke må merke
Kirkens bønnetjeneste og diakonale innsats.

L: Om god og nyttig kontakt
mellom Kirken her hos oss og Kirken i Roma.

Hellige Gud, himmelske Far,
gjennom århundrer har vi ved den gregorianske sang lovprist deg.
Gi oss fortsatt nåde til å prise og tjene deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Se i nåde til oss, Herre, du som tar bort verdens synd ved dette offer. La det bli til frelse for oss som feirer minnet om den salige Gregor. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Herre, du har styrket oss med Kristus, livets brød. Gi oss å lytte til ham som vår lærer og mester. Hjelp oss som feirer den salige Gregors minne, alltid å søke din sannhet og leve etter den i kjærlighet. Ved Kristus, vår Herre.