Den hellige Januarius (19. september)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Sep19)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Januarius

Biskop og martyr

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en martyr, eller Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper.

Kirkebønn

Gud, allmektige Far, du som lar oss feire minnet om den salige martyr Januarius, gi oss å gledes sammen med ham i din evige salighet. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Fra Napoli-området omkring år 600 kjenner vi beretningen om at biskop Januarius ble halshugget 19. september 305, under den diokletianske forfølgelse. La oss – som de kristne der – vende oss til Gud som er Herre over kjød og blod, sten og ild:

L: For hver lokalkirke som er styrket gjennom martyriets vitnesbyrd,
at den må ta vare på den nåde som er blitt den til del.

L: At samfunn som er rammet av naturkatastrofer og ulykker,
må finne håp og hjelp hos Gud, verdens Skaper.

L: For dem som blir forfulgt og rammet av martyriet,
at deres blod fortsatt må være Kirkens sæd.

L: For alle herfra som søker steder vætet av martyrblod,
at de må finne Kristus, martyrenes Herre og Frelser.

Himmelske Far, gode Gud,
i dette liv lot du livgivende blod strømme
gjennom den hellige biskop Januarius' legeme,
og du førte ham gjennom døden til det evige liv.
Hør hans forbønner for oss i vår nød og sorg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.