Den hellige Andreas Kim Tae-Gǒn, prest, og Den hellige Paulus Chǒng Ha-sang og deres ledsagere (20. september)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Sep20)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Andreas Kim Tae-Gǒn, prest, og Den hellige Paulus Chǒng Ha-sang og deres ledsagere

Martyrer i Korea

Messens tekster

Inngangsvers

De hellige martyrers blod
ble utgydt på jorden for Kristus;
de har derfor mottatt den evige lønn.

Kirkebønn

Gud, vår Skaper og alle folkeslags frelse, på underfullt vis har du utvalgt koreanske menn og kvinner, ført dem til den katolske tro og gitt din Kirke vekst ved de hellige martyrer Andreas’ og Paulus’ og deres ledsageres vitnesbyrd. Gi at vi på deres forbønn forblir trofaste mot dine bud inntil døden. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Under sitt opphold i Seoul i Korea 6. mai 1984 kanoniserte pave Johannes Paul II 103 martyrer fra det foregående århundre. La oss be:

L: For kristne som blir krevd til ansvar for deres tro,
at de må holde fast ved Evangeliet
som ikke kjenner landegrenser eller kulturgrenser.

L: At de borgerlige myndigheter overalt må anerkjenne
at religion ikke er en ren nasjonal sak.

L: For alle som lider for sin bekjennelse til Kristus,
at de som våre koreanske brødre og søstre må forbli trofaste.

L: For Kirkens og folkets utvikling i Korea,
at landets blodvitner må vise de sanne verdier.

Herre Gud, himmelske Far,
du som gav Andreas Kim Taegŏn og de andre martyrer
kraft til å føre troen frem i det koreanske folk,
se i nåde til alle deres søsken i vår tid.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, se i nåde til ditt folks offergaver, og la oss, på forbønn av de hellige martyrer, selv bli et offer, deg til behag og til hele verdens frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Matt 10,32

Enhver som bekjenner meg overfor menneskene,
ham skal også jeg kjennes ved overfor min Far i himlene.

Slutningsbønn

Herre, på denne minnedag for de hellige martyrer har du næret oss ved den samme føde som gav dem styrke. La oss være trofast forbundet med Kristus, slik at vi i Kirken kan virke til alles frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse