Den hellige Vincent av Paul (27. september)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Sep27)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Vincent av Paul

Prest

Messens tekster

Inngangsvers

Luk 4,18

Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg.
Han har sendt meg med gledesbud til de fattige,
og for å lege de sønderknuste hjerter.

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du fylte den salige prest Vincent med en apostels ånd og kraft for å frelse de fattige og styrke din Kirke med gode prester. Gi oss, i den samme ånd, å elske det han elsket, og i gjerning følge hans lære. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Fra 1600-tallets Frankrike gir den hellige Vincent av Paul et strålende eksempel på hvordan Kirken kunne forme sine tjenere og ta seg av de fattige. La oss be:

L: For alle som driver opplæring av prestestudenter,
at de må være med å gi Kirken et presteskap
som forbilledlig tjener Gud og Kirken.

L: For misjons- og kvinneforeninger,
om velsignelse på forbønn av den hellige Vincent.

L: For de fattige, syke og dem som er i fangenskap,
at de i Kirken må finne en god støtte.

L: For vårt kristne liv,
at vi må ta oss av Herrens minste tjenere.

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
din Sønn ble som vår minste bror.
Hjelp oss å følge og tjene ham.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, du lot den salige Vincent gjenskapes av de sakramenter han forvaltet. Vi ber deg: Gjør oss ved dette offers kraft til en gave etter ditt hjerte. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Sal 107 (106),8–9

De skal prise Herren for hans miskunn,
og for hans underfulle gjerninger mot menneskenes barn,
for han mettet den fattige sjel
og fylte den hungrige med goder.

Slutningsbønn

Vi bønnfaller deg, Herre, du som har mettet oss med ditt himmelske sakrament: La den salige Vincents bønner og forbilde hjelpe oss til å etterfølge din Sønn og bære det glade budskap ut til de fattige. Ved Kristus, vår Herre.