Slik vil jeg love deg hele mitt liv, løfte mine hender og prise ditt navn (AH161)