7. januar, eller Mandag etter Herrens Åpenbarings fest

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U0.1)
Hopp til navigeringHopp til søk
Feires 7. januar der hvor Herrens Åpenbaring feires 6. januar
Der Herrens Åpenbaring feires 1. søndag etter 1. januar feires denne messen påfølgende mandag.

Messens tekster

Inngangsvers

En lysets dag er opprunnet over jorden. Kom, folkeslag, og tilbe Herren, for fra himmelen er et stort lys kommet til oss.

Kirkebønn

Herre, la din herlighets glans opplyse våre hjerter, så vi får styrke til å vandre gjennom denne verdens mørke og nå frem til din evige bolig. Ved vår Herre …

Lesning

1 Joh 3,22–4,6

Mine kjære: Hva vi enn ber Gud om, skal vi få, fordi vi holder fast ved hans bud og gjør det som gleder ham. Og dette er hans bud: At vi skal tro på hans sønns, Jesu Kristi navn, og elske hverandre, slik som han har befalt oss det. Og den som overholder hans bud, han forblir i Gud, og Gud i ham. Og at han bor i oss, vet vi - ved den Ånd han har gitt oss.

Mine kjære! Fest ikke lit til enhver ånd; sett dem på prøve, for å se om de stammer fra Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. Dette skal være kjennetegnet på en ånd som kommer fra Gud: Den som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud; men den som ikke bekjenner Jesus, er heller ikke av Gud. Det er Antikrists ånd; dere har hørt at han skulle komme, og han er allerede i verden, i dette øyeblikk!

Men dere, mine små barn, dere er av Gud, og dere har vunnet seier over dem. For han som virker i dere, er sterkere enn han som virker i verden. De er av verden; så taler de også verdens sprog, og verden lytter til dem. Vi derimot er av Gud, og den som kjenner Gud, lytter til oss; den som ikke er av Gud, lytter ikke til oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og bedragets ånd.

Responsoriesalme

Sal 2,7bc-8.10-12a

Omkved: Jeg vil gi deg hedningefolkene til arv.

Jeg kunngjør Herrens budskap:
Herren sa til meg:
Du er min sønn, jeg har født deg i dag.
Be meg, og jeg vil gi deg hedningefolkene i arv
og den vide jord i eie.

Og nu, dere konger, vær kloke,
Dere som dømmer på jorden, ta imot forstand.
Tjen Herren med ærefrykt,
lovpris ham med age.

Evangelievers

Halleluja. Jesus forkynte det glade budskap om Riket, og helbredet alle slags sykdommer blant folk. Halleluja.

Evangelium

Matt 4,12–17.23–25

På den tid fikk Jesus høre at Johannes var kastet i fengsel. Han drog da avsted til Galilea. Han forlot Nasaret og slo seg ned i Kafarnaum ved sjøen i Sebulons og Naftalis land. Slik skulle det gå i oppfyllelse som er sagt ved profeten Jesaja:

«Sebulons og Naftalis land, sjøveien, landet hinsides Jordan, hedningenes Galilea! Det folk som satt i mørke, et veldig lys har det fått se, for dem som lever i dødens skyggeland, er et lys runnet opp.»

Fra nå av begynte Jesus å forkynne: «Vend om! For himlenes rike er nær.»

Siden vandret han omkring i hele Galilea, underviste i synagogene der og forkynte det glade budskap om Riket, og helbredet alle slags sykdommer og skrøpeligheter blant folk. Ryktet om ham bredte seg langt opp i Syria. Alle som feilte noe brakte de til ham, alle som led av noen sykdom eller plage, besatte, månesyke og krøplinger, og han helbredet dem. Store mengder av folk, fra Galilea og Dekapolis, fra Jerusalem og Judea og landet hinsides Jordan, fulgte ham.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medtroende! Gud åpenbarte seg for oss i Kristus for at vi ved dåpen skulle bli ett med ham. La oss be:

L: For forkynnelsen og katekesen,
at den må være med på å skape ekte bekjennelse av Kristus.

L: For våre myndighetspersoner,
at de oppriktig må søke ham som stjernetyderne søkte.

L: For dem iblant oss som lider
under alle slags sykdommer og skrøpeligheter,
om hjelp fra Guds Sønn
som kom til oss i kjøtt og blod.

L: For oss om hjelp
til ved evangelisering og karitativt virke
å føre menneskene stadig nærmere Kristus.

Herre Gud, himmelske Far,
din Sønn trådte frem i Galilea.
Gi at han stadig må tre frem blant oss.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot disse gaver, for i dem møtes på underfullt vis vår ringhet med din allmakt. Som vi ofrer dine gaver til deg, gi du deg selv som gave til oss.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 1, 14

Vi har sett hans guddomsglans,
en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far,
full av nåde og sannhet.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, vi ber deg: La vårt liv alltid styrkes av den uuttømmelige kraft i dine hellige sakramenter.
Ved Kristus, vår Herre.