8. januar, eller Tirsdag etter Herrens Åpenbarings fest

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U0.2)
Hopp til navigeringHopp til søk
Feires 8. januar der hvor Herrens Åpenbaring feires 6. januar
Der Herrens Åpenbaring feires 1. søndag etter 1. januar feires denne messen påfølgende tirsdag.

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 118 (117), 26-27

Velsignet være han som kommer i Herrens navn.
Herren er vår Gud og vårt lys.

Kirkebønn

Evige Gud, din enbårne Sønn har åpenbart seg i vår menneskenatur. Vi ber deg: La oss bli fornyet i vårt indre ved ham som ble oss lik i det ytre, han som lever og råder…

Lesning

1 Joh 4,7–10

Mine kjære! La oss ha kjærlighet til hverandre! For kjærligheten springer ut fra Gud, og enhver som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke har kjærlighet, har aldri kjent Gud; for Gud er kjærlighet. Og Gud har åpenbart sin kjærlighet for oss ved å sende sin enbårne sønn til verden, og slik gi oss livet ved ham. Kjærligheten er altså dette: Ikke at vi elsket Gud - men at han elsket oss og sendte sin sønn som sonoffer for våre synder.

Responsoriesalme

Sal 72 (71)

Omkved: I de dager skal rettferd blomstre, og fred skal råde til evig tid.

Gud, gi kongen din rett,
Kongesønnen din rettferd.
Så han dømmer ditt folk rettferdig
og dine ringe med rett.

Da bærer fjell og høyder
fred for folket i rettferd.
Han forsvarer de ringe i folket
og bringer de fattige frelse.

I hans dager skal rettferd blomstre,
og fred skal råde til evig tid.
Fra hav til hav skal han herske,
fra floden til jordens ende.

Evangelievers

Halleluja. Herren har sendt meg med gledesbud til de fattige, for å forkynne frihet for de fangne. Halleluja.

Evangelium

Mark 6,34–44

På den tid så Jesus en stor mengde folk som ventet på ham, og han ble grepet av en hjertens medynk med dem, for de var som en fåreflokk uten hyrde. Og han gav seg til å undervise dem om mangt og meget. Det var alt blitt sent på dag, da disiplene kom til ham og minnet ham om at stedet var øde, og at det allerede var sent: «La dem nå dra avsted, så de kan komme seg hen i gårdene og landsbyene her omkring og få kjøpt noe å spise!» Men han svarte dem: «Dere kan jo selv gi dem mat.» De sier: «Skal kanskje vi gi oss til å kjøpe brød for to hundre denarer, for å skaffe disse menneskene aftensmat?» Men han svarer: «Hvor meget brød har dere? Gå og se efter.» De tok rede på det og sa: «Fem brød, og så to fisk.» Da bød han dem at de skulle få alle til å slå seg ned i grupper, rundt om i det grønne gresset. Og folk satte seg ned, i rekker på hundre og på femti. Så tok han de fem brødene og de to fiskene, og med blikket løftet mot himmelen fremsa han velsignelsen og brøt brødene i stykker, og gav dem til disiplene for at de skulle dele dem ut. Også de to fiskene delte han mellom alle. Og alle fikk spise seg mette. Efterpå samlet de opp 12 kurver fulle med rester, både av brød og fisk. Fem tusen mann var det som hadde spist der.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Gud er kjærlighet, og han åpenbarte for oss kjærligheten ved å sende sin enbårne Sønn til verden. La oss be til Sønnen:

L: Om at vi troverdig må vitne om Guds kjærlighet
for verdens sultende og lidende,
la oss påkalle ham som vi har fått åpenbart.

L: For alle som driver humanitært arbeid,
at de må la seg inspirere av Jesus Kristus,
la oss påkalle ham som Gud sendte til alle folkeslag.

L: For dem som sulter,
at de må se Guds Sønn,
la oss påkalle ham som stiller hunger.

L: At vi aldri må glemme
at den sanne kjærlighet kom ved Sønnen,
la oss påkalle ham.

Gode Gud og Far,
Kristus har åpenbart for oss at du er kjærlighet.
Gi oss ham, din kjærlighet.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot ditt folks gaver. Gi oss gjennom dette sakrament å oppnå de goder vi håper på, og som er lovet oss i vår tro.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Ef 2, 4; Rom 8, 3

For den store kjærlighets skyld, som Gud hadde til oss,
sendte han sin Sønn med et legeme likt vår syndige naturs eget,
for å overvinne synden.

Slutningsbønn

Barmhjertige Gud, du bygger og befester din Kirke ved dine hellige sakramenter. La deres kraft bære frukt i våre hjerter og forberede oss på den gave du engang vil skjenke oss.
Ved Kristus, vår Herre.