12. januar, eller Lørdag etter Herrens Åpenbarings fest

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U0.6)
Hopp til navigeringHopp til søk
Feires 12. januar der hvor Herrens Åpenbaring feires 6. januar
Der Herrens Åpenbaring feires 1. søndag etter 1. januar feires denne messen påfølgende lørdag.

Messens tekster

Inngangsvers

Gal 4, 4-5

Gud sendte sin Sønn, født av en kvinne,
for å gi oss en plass som sønner.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, ved din enbårne Sønn har du gjort oss til en ny skapning for deg. Vi ber deg: la oss ved din nåde bli ham lik som har helliget vår menneskenatur, han som lever og råder…

Lesning

1 Joh 5,14–21

Mine kjære, vi har full og hel tillit til Gud, for vi vet at dersom vi ber om noe som stemmer overens med hans vilje, da hører han oss. Og er det så at vi vet at alle våre bønner blir hørt, da vet vi også at vi allerede har det vi har bedt ham om. Dersom noen ser sin bror begå en synd, en synd som ikke er dødelig, da skal han be, og gi ham livet. Men det gjelder dem som ikke begår noen dødelig synd. For der finnes den synd som fører til døden, og det er ikke angående den jeg sier man skal be. Alt ondt en gjør er synd, men der er synder som ikke er dødelige. Vi vet at den som er født av Gud, synder ikke; for Guds sønn bevarer ham, og den Onde kan ikke røre ham. Vi vet at vi er av Gud, mens hele verden ligger i den Ondes makt. Vi vet også at Guds sønn er kommet, og har gitt oss forstand til å erkjenne ham som virkelig er. Ja, i ham, den sanne og virkelige, er vi, for vi er i hans sønn Jesus Kristus. Han er den sanne Gud, han er det evige liv. Mine små barn, vokt dere for falske guder!

Responsoriesalme

Sal 149,1-2.3-4.5+6a+9b

Omkved: Herren elsker sitt folk.

Syng en ny sang for Herren,
syng hans pris i de helliges forsamling.
Israel skal fryde seg i sin skaper,
Sions barn juble for sin konge.

De skal love ham med dans,
synge for ham til pauke og citar.
For Herren elsker sitt folk,
lønner de saktmodige med frelse.

Hans venner skal juble med ære,
fryde seg på sitt leie,
med lovsang til Gud i sin munn.
Æren tilkommer alle hans venner.

Evangelievers

Halleluja. Det folk som satt i mørke, et veldig lys har det fått se, for dem som lever i dødens skyggeland, er et lys runnet opp. Halleluja.

Evangelium

Joh 3,22–30

På den tid drog Jesus og hans disipler ut i Judea, og sammen med dem tok han opphold der og døpte. Johannes døpte også, i Ainon nær Salim; der var det nemlig vann i overflod, og folk kom dit og lot seg døpe. Dette var før Johannes ble kastet i fengsel.

Så hendte det at det oppstod en strid mellom Johannes' disipler og en jøde angående renselsen. De gikk da til Johannes og sa til ham: «Rabbi, han som var sammen med deg på den andre siden av Jordan, han som du avla ditt vidnesbyrd om, se, nå døper han, og alle går til ham!» Johannes svarte:

«Ingen kan tilta seg noe som ikke er ham gitt fra himmelen. Dere er vidner på at jeg sa: Jeg er ikke Messias; jeg er bare sendt i forveien for ham. Brudgom er den som har bruden; men brudgommens venn, han som står og lytter til ham, gleder seg av hjertet ved å høre hans stemme. Det er den gleden som nå er min, og det i fullt mål. Han skal vokse, og jeg svinne bort.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Gud forbereder oss til møtet med sin Sønn ved at han på mange måter kaller oss til omvendelse fra våre synder. La oss be til ham om miskunn:

L: For Kirkens forkynnere,
at de likesom Johannes Døperen
både må tale om hva som er rett og hva som er galt,
og må peke på Kristus.

L: For denne verden som ligger i det ondes makt,
at menneskene må se veien tilbake til Gud.

L: For dem som er rammet av det onde,
om hjelp fra Kristus, det ondes beseirer.

L: At vi må se vår vei til Kristus,
han som ble kalt brudgommen.

Herre Gud, himmelske Far,
du sendte din Sønn for å fri oss fra det ondes makt.
Tilgi oss våre synder, og før oss på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Gud, du som er opphav til all fred og gudsfrykt, hjelp oss å ære din majestet med denne gave, og styrk enhetens bånd mellom oss som får del i dette mysterium.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 1, 16

Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde.

Slutningsbønn

Herre, ha omsorg for ditt folk både nå og alltid, så de gleder denne verden gir, kan vekke lengsel etter de evige goder.
Ved Kristus, vår Herre.