1. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U1.3.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg så en mann sitte på en høy trone. En skare av engler tilbad ham og sang: Se ham hvis rike har et navn som varer evig.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, vi er kommet sammen i din Sønns navn og roper til deg: Hør ditt folks bønn, gjør oss lydhøre for din vilje med oss, og gi oss kraft til å oppfylle den.
Ved vår Herre…

Lesning

Hebr 2,14–18

Siden 'barna' alle hadde del i den menneskelige natur, har også Jesus selv ikledd seg kjøtt og blod, for ved sin død å kunne tilintetgjøre dødsfyrstens - det vil si djevelens - makt, og befri alle dem som frykten for døden holdt i slaveri hele livet igjennom. Det er jo - og det skulle være klart - ikke englenes sak han gjør til sin; det er Abrahams ætt det gjelder. Derfor måtte han i ett og alt bli sine brødre lik; bare slik kunne han bli en barmhjertig og trofast yppersteprest for dem overfor Gud, og sone for folkets synder. Det er fordi han selv har gjennomgått lidelsens prøve, at han kan komme dem som fristes til hjelp.

Responsoriesalme

Sal 104 (105)

Omkved: Herren minnes sin pakt til evig tid.

Lovsyng Herren, påkall hans navn,
kunngjør hans storverk blant folkene.
Syng og spill for ham,
tal om alle hans under.

Ros dere av hans hellige navn.
De gleder seg som søker Herren.
Søk Herren og hans makt,
søk alltid hans åsyn.

Dere, hans tjener Abrahams barn,
sønner av Jakob hans utvalgte.
Han er Herren vår Gud.
Hans rett råder over hele jorden.

Han minnes sin pakt til evig tid,
det ord han gav til tusen slekter.
Den pakt han sluttet med Abraham,
den ed han svor Isak.

Evangelievers

Halleluja. Mine får hører min stemme, sier Herren. Jeg kjenner dem og de følger meg. Halleluja.

Evangelium

Mark 1,29–39

På den tid gikk Jesus fra synagogen over i Simons og Andreas' hus, sammen med Jakob og Johannes. Der lå Simons svigermor til sengs i feber. Dette fortalte de til Jesus, og han gikk hen, tok henne ved hånden og reiste henne opp, - og dermed slapp feberen henne. Siden gikk hun og stelte for dem. Senere, da det var blitt aften og solen var gått ned, bar de til ham alle de syke og besatte, så hele byen til sist var forsamlet utenfor inngangsdøren. Og han helbredet en mengde folk med alle slags sykdommer, og drev ut mange demoner, men tillot dem ikke å tale, for de visste hvem han var. Tidlig neste morgen, lenge før det lysnet, stod han opp og gikk ut til et ensomt sted for å be. Simon og de andre gav seg ut på leting efter ham, og de fant ham igjen og sa til ham: «Alle leter efter deg!» Han svarte: «La oss gå videre til de andre byene her omkring, for at jeg kan forkynne også der. For det er derfor jeg er kommet hit.» Så gikk han avsted og forkynte i synagogene over hele Galilea, og drev ut demoner.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Jesus Kristus vendte seg i bønn til Gud sin Far. La oss i bønn vende oss til Jesus, vår store forbeder:

L: For alle som han kaller
til en spesiell tjeneste i sin Kirke,
at de villig må svare ja.

L: For våre leger og sykepleiere,
om kraft og inspirasjon i tjenesten,
fra ham som selv tok seg av syke.

L: For dem som ligger til sengs
på grunn av feber eller andre sykdommer,
om hjelp slik det ble Simons svigermor til del.

L: Om lydhørhet overfor Kristi kall,
også i vår menighet (vårt fellesskap).

Herre Gud, himmelske Far,
din Sønn ikledde seg kjøtt og blod
for å kunne tilintetgjøre dødsfyrstens makt.
Hør våre bønner og fri oss i vår nød.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se til dette offer som ditt folk bringer deg. Helliggjør oss ved disse gaver og bønnhør oss.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 36 (35),10

Herre, i deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lyset.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,10

Jeg er kommet for at de skal ha liv, og liv i overflod, sier Herren.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i ydmykhet ber vi: Gi oss som du fornyer med ord og sakrament, å tjene deg verdig i en ferd etter din vilje.
Ved Kristus, vår Herre.